Zwolnienie z opłaty

Złożenie zawiadomienia o zwolnieniu z opłat

W celu złożenia zawiadomienia o zwolnieniu z opłat należy wypełnić odpowiedni formularz w formacie PDF, który możesz przesłać w jeden z niżej podanych sposobów.

 1. 1

  Do wyznaczonej skrzynki danych agendy Elektronicznej winiety autostradowej o identyfikatorze ws5mh9w, dostępnej pod adresem internetowym https://mojedatovaschranka.cz/.

 2. 2

  E-mailem na adres epodatelna@edalnice.cz (formularz PDF wypełniony w formie elektronicznej lub wypełniony formularz PDF – zeskanowany i opatrzony podpisem elektronicznym, który pod względem skutków prawnych jest równoważny podpisowi własnoręcznemu; możesz również zlecić elektroniczną konwersję wypełnionego i wydrukowanego formularza w jednej z placówek oznakowanych Czech Point).

 3. 3

  W formie papierowej z urzędowo poświadczonym podpisem za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres: Státní fond dopravní infrastruktury, ul. Sokolovská 1955/278, 190 00 Praga 9.

 4. 4

  Jeśli nie masz dostępu do internetu, możesz sporządzić zawiadomienie w dowolnej formie z zachowaniem wymogów ustawowych, dołączając do niego podpis poświadczony urzędowo, ewentualnie pełnomocnictwo, a następnie przesłać go na adres siedziby Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej (Státní fond dopravní infrastruktury).

Jak to będzie wyglądać od stycznia 2021?

Pojazdy zarejestrowane w Republice Czeskiej automatycznie zwolnione z opłat

 • Pojazdy elektryczne, na wodór lub z napędem hybrydowym (poziom emisji CO2 do 50 g/km), jeżeli pojazd taki posiada specjalną tablicą rejestracyjną (rozpoczyna się literami EL).
 • Pojazdy przewożące posiadaczy czeskich legitymacji inwalidzkich ZTP lub ZTP/P. W razie kontroli drogowej posiadacz legitymacji ZTP lub ZTP/P musi znajdować się w pojeździe, w przeciwnym razie zwolnienie z opłaty nie obejmuje pojazdu. Podczas kontroli drogowej wystarczy okazać stosowną legitymację. Posiadacze legitymacji inwalidzkich wydanych poza granicami Republiki Czeskiej mają obowiązek zakupienia winiety elektronicznej i uiszczenia stosownej opłaty.
 • Pojazdy służące do przewozu pozostających na utrzymaniu dzieci chorych na nowotwór złośliwy lub białaczkę. W razie kontroli drogowej wystarczy okazać orzeczenie lekarskie lub inne zaświadczenie wydane przez placówkę medyczną.
 • Pojazdy zabytkowe z przydzieloną specjalną tablicą rejestracyjną i dokumentem potwierdzającym wpisanie pojazdu do rejestru zabytków.

Pojazdy zarejestrowane w Republice Czeskiej zwolnione z opłaty po złożeniu zawiadomienia

 • Samochody elektryczne, na wodór lub z napędem hybrydowym (poziom emisji CO2 do 50 g/km), nie posiadające specjalnej tablicy rejestracyjnej.
 • Pojazdy użytkowane przez placówki dla osób niepełnosprawnych, o ile służą one do przewozu takich osób.

Pojazdy zarejestrowane za granicą zwolnione z opłaty po złożeniu zawiadomienia

 • o Samochody elektryczne, na wodór lub z napędem hybrydowym (poziom emisji CO2 do 50 g/km).

Bądź z nami w kontakcie w mediach społecznościowych