Strona edalnice.cz stworzona została z uwzględnieniem potrzeby dostępności i braku barier dostępu.

Strona utworzona została tak, aby mogła spełniać wszystkie istotne zasady dostępności zgodnie z rozporządzeniem nr 99/2019 Dz. U., w sprawie formy publikowania informacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej za pośrednictwem stron internetowych dla osób niepełnosprawnych (rozporządzenie w sprawie dostępności).

Prezentowane informacje publikowane są przy użyciu języka znaczników HTML5, a wygląd został sformatowany przy użyciu kodu stylu CSS.

W celu wyświetlenia dokumentów w formacie PDF należy mieć zainstalowaną przeglądarkę Adobe Reader, którą można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej firmy Adobe.

Zalecana konfiguracja do korzystania z serwisu internetowego edalnice.cz

Minimalne wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania sprzętowe spełnia zwykły komputer biurowy lub laptop z dostępem do internetu.

Minimalna szybkość połączenia internetowego

Zalecane jest co najmniej łącze ADSL o prędkości 1 024/256 kb/s.

Optymalne wyświetlanie danych osiągniesz w przeglądarkach internetowych

  • przeglądarki oparte na technologii Chromium (silnik Blink) wersja  45 i nowsze,
  • przeglądarki oparte na technologii Mozilla (silnik Gecko) wersja  52 i nowsze,
  • przeglądarka Safari i pochodne (silnik WebKit) wersja  9 i nowsze,
  • przeglądarka Microsoft Edge z silnikiem Chromium

Dla przeglądarek internetowych w kombinacjach innych niż podane nie można zagwarantować pełnego wsparcia.

Bezpieczeństwo

Serwis internetowy edalnice.cz jako aplikacja internetowa korzysta z połączenia zabezpieczonego certyfikatem bezpieczeństwa, wydanego przez organ certyfikacji GeoTrust.