Strona edalnice.cz stworzona została z uwzględnieniem potrzeby dostępności i braku barier dostępu.

Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby spełniała wszystkie ważne zasady dostępności zgodnie z ustawą nr 99/2019 Dz. U. o formie publikacji informacji wchodzących w zakres polityki publicznej za pośrednictwem stron internetowych dla osób niepełnosprawnych (rozporządzenie o dostępności).

Prezentowane informacje publikowane są przy użyciu języka znaczników HTML5, a wygląd został sformatowany przy użyciu kodu stylu CSS.

W celu wyświetlenia dokumentów w formacie PDF należy mieć zainstalowaną przeglądarkę Adobe Reader, którą można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej firmy Adobe.

Na portalu internetowym nie jest spełniona zasada dostępności nr 3, która wymaga umożliwienia pełnego wykorzystania portalu internetowego z możliwością dezaktywacji Javascript ze względu na zewnętrzne interfejsy programowe, które wymagają Javascript do swojego działania – chodzi głównie o bramkę płatniczą wykorzystywaną przy płaceniu kartą kredytową za pośrednictwem sklepu internetowego.

Alternatywnie, użytkownik może skorzystać z fizycznych punktów sprzedaży Poczty Czeskiej i stacji paliw ČEPRO (EuroOil) wymienionych tutaj lub kanałów dystrybucji wymienionych w sekcji Jak ją kupić na tymże portalu internetowym.

Zalecana konfiguracja do korzystania z serwisu internetowego edalnice.cz

Minimalne wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania sprzętowe spełnia zwykły komputer biurowy lub laptop z dostępem do internetu.

Minimalna szybkość połączenia internetowego

Zalecane jest co najmniej łącze ADSL o prędkości 1 024/256 kb/s.

Optymalne wyświetlanie danych osiągniesz w przeglądarkach internetowych

  • przeglądarki oparte na technologii Chromium (silnik Blink) obsługiwanych jest 25 wersji wstecz od aktualnej stabilnej wersji zgodnie z historią wersji tu
  • przeglądarki oparte na technologii Mozilla (silnik Gecko) obsługiwanych jest 30 wersji wstecz od aktualnej stabilnej wersji zgodnie z historią wersji tu
  • przeglądarka Safari i pochodne (silnik WebKit) obsługiwane są 3 wersje wstecz od aktualnej stabilnej wersji zgodnie z historią wersji tu
  • przeglądarka Microsoft Edge z silnikiem Chromium obsługiwanych jest 20 wersji wstecz od aktualnej stabilnej wersji zgodnie z historią wersji tu

Dla przeglądarek internetowych w kombinacjach innych niż podane nie można zagwarantować pełnego wsparcia.

Bezpieczeństwo

Serwis internetowy edalnice.cz jako aplikacja internetowa korzysta z połączenia zabezpieczonego certyfikatem bezpieczeństwa, wydanego przez organ certyfikacji GeoTrust.