Elektroniczna winieta autostradowa

1 500 CZK Cena standardowa 750 CZK Eko Cena Eko
440 CZK Cena standardowa 220 CZK Eko Cena Eko
310 CZK Cena standardowa 155 CZK Eko Cena Eko

Zakup grupowy

Zarządzasz flotą pojazdów lub posiadasz kilka pojazdów? Wszystko, co musisz zrobić, to od razu podać wymagane dane dla wszystkich pojazdów. Następnie możesz łatwo i przejrzyście doprecyzować szczegóły i ostatecznie zapłacić za wszystkie elektroniczne znaki autostradowe za pomocą jednej płatności kartą lub przelewem bankowym

Zarządzanie zakupioną winietą

  1. Informacje o zakupionej winiecie
  2. Zmiana początku ważności winiety
  3. Zmiana numeru rejestracyjnego przed początkiem okresu ważności winiety
  4. Ustawianie powiadomień i danych kontaktowych

Kto musi zakupić winietę elektroniczną?

Obowiązek zakupu winiety elektronicznej dotyczył będzie pojazdów samochodowych mających co najmniej cztery koła, których dopuszczalna masa całkowita wynosi 3,5 tony. Przyczepy i motocykle obowiązkowi temu nie podlegają. Od dnia 01.01.2021 r. zostanie rozszerzona lista pojazdów podlegających zwolnieniu z opłaty.

Kontrola i mandaty karne

Na podstawie tablicy rejestracyjnej pojazdu organy kontrolne – Policja Republiki Czeskiej i Administracja Celna Republiki Czeskiej – ustalają, czy posiadasz ważną winietę elektroniczną, ewent. czy Twój pojazd podlega zwolnieniu z opłaty drogowej.

Kontrole będą przeprowadzane na płatnych odcinkach autostrad przy użyciu pojazdów patrolowych wyposażonych w system kamer przeznaczonych do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, za pośrednictwem zdalnego połączenia z bramkami kontrolnymi lub w formie kontroli na MOP-ach i parkingach.

Wysokość mandatów karnych

  • Jeżeli na płatnym odcinku autostrady system wykryje pojazdu nie posiadający ważnej winiety elektronicznej (o ile nie podlega on zwolnieniu z opłaty), kierującemu tymże pojazdem grozi mandat karny w wysokości do 20.000 CZK.
  • Kontrola dotyczyć będzie również ewentualnego wyłudzenia / niezgodnego z prawem wykorzystania zwolnień z opłaty. Jeśli osoba fizyczna lub prawna złoży zawiadomienie o zwolnieniu z opłaty, a nie ma ona do niego prawa, próbując w ten sposób umyślnie oszukać system, grzywna może wynieść nawet do 100.000 CZK. Jeżeli z płatnego odcinka autostrady korzysta pojazd, który podlega zwolnieniu z opłaty, lecz kierujący nie złożył zawiadomienia o zwolnieniu z opłaty, mimo że ustawa tego wymaga, grozi mu kara grzywny w wysokości do 5.000 CZK. Grzywna tej samej wysokości grozi osobom, które w ciągu dziesięciu dni roboczych nie powiadomią Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej o ustaniu przyczyny wymaganej do zwolnienia pojazdu z opłaty.

Co stanie się z uzyskanymi danymi i zdjęciami?

Jeśli pojazd nie posiada ważnej winiety elektronicznej i nie jest zwolniony z opłaty, to oprócz zeskanowania tablicy rejestracyjnej pojazdu i uzyskania informacji o ważności winiety elektronicznej, zostaną również wykonane zdjęcia pojazdu. Od razu po wykonaniu zdjęcia program dokona podziału zapisu na zdjęcie i dane, a następnie pracować będzie już tylko z danymi, które zostaną przesłane do systemu kontroli.

W systemie elektronicznych winiet autostradowych nie pracuje się ze zdjęciami. Są one przechowywane tylko przez określony okres ochronny, w którym Policja Republiki Czeskiej lub Administracja Celna Republiki Czeskiej mogą się o nie zwrócić na potrzeby ewentualnego postępowania administracyjnego. Po upływie okresu ochronnego zdjęcia są automatycznie usuwane.

Bądź z nami w kontakcie w mediach społecznościowych