Pytania i odpowiedzi

Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z winietą elektroniczną oraz dodaliśmy praktyczne informacje, które mogą się Państwu przydać.

W przypadku płatności kartą kredytową wystarczy podać dane pojazdu, wybrać rodzaj winiety, wprowadzić datę ważności i zapłacić. Otrzymasz potwierdzenie zapłaty na swój e‑mail lub fizycznie w punkcie sprzedaży (gdzie można również zapłacić gotówką) i jesteś gotowy do drogi.

W przypadku wyboru płatności przelewem z płatnych odcinków autostrady można korzystać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty, co może potrwać kilka dni.

Nie można przenieść winiety na inny pojazd, więc w przypadku sprzedaży pojazdu winieta zachowa ważność dla pojazdu, dla którego została zakupiona.

Początek i koniec ważności winiety znajduje się na potwierdzeniu zapłaty.

W przypadku zakupu winiety z natychmiastową ważnością, o rozpoczęciu jej ważności decyduje data i godzina płatności.

W przypadku skorzystania z opcji odroczenia terminu początku ważności winiety (zakupu można dokonać z trzydziestodniowym wyprzedzeniem), winieta zacznie obowiązywać o północy wybranego dnia.

Koniec ważności winiety przypada zawsze na godzinę 23:59 minut 59 sekund we wskazanym dniu.

Tak, przy zakupie winiety masz możliwość określenia początku jej ważności. Wszystkie warianty winiet można kupić o każdej porze roku z ważnością od wybranej daty początkowej. Na przykład, jeśli kupisz roczną winietę 22. 11. 2023 z ważnością natychmiastową, będzie obowiązywać do 21. 11. 2024, 23:59:59.

Początek ważności wszystkich rodzajów winiet można odroczyć o maksymalnie 30 dni.

Ważność winiety można bez problemu sprawdzić online w formularzu Kontrola ważności, wybierając kraj rejestracji i numer rejestracyjny pojazdu.

Ewentualnie, jeśli przy zakupie winiety podane zostaną dane kontaktowe i zaznaczone zostanie pole wyboru otrzymywania powiadomień o wygaśnięciu winiety, z wyprzedzeniem wyślemy wiadomość e mailem lub SMSem.

Sklep internetowy jest dostępny w wielu językach, a także w kioskach samoobsługowych. W fizycznych punktach sprzedaży pracownik pomoże Ci w zakupie winiety.

Cena Eko dotyczy pojazdów zasilanych gazem ziemnym lub biometanem (nawet w połączeniu z innymi paliwami) oraz hybryd typu Plug-in o emisji CO2 do 50 g/km. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

Pojazdy z napędem LPG nie mają żadnej ulgi cenowej podczas korzystania z płatnych autostrad w Czechach.

W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu zarejestrowanego w Republice Czeskiej nie jest konieczne składanie zawiadomienia o zmianie numeru rejestracyjnego, jeśli informacje o pierwotnym i nowym numerze rejestracyjnym są dostępne w ewidencji pojazdów drogowych. W takim przypadku zmiana zostanie wprowadzona automatycznie. Po automatycznym dokonaniu zmiany numeru rejestracyjnego na adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zmiany, jeśli e-mail został podany podczas składania zamówienia. Weryfikacji zmiany numeru rejestracyjnego można również dokonać tutaj.

Jeśli informacje niezbędne do automatycznej zmiany numeru rejestracyjnego nie są dostępne w rejestrze pojazdów drogowych, należy poinformować nas o takiej zmianie. Aby uzyskać więcej informacji, należy przejść do sekcji Zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu.

W przypadku tablic przewozowych, które są ważne przez dziesięć dni, zaleca się zakup winiety krótkoterminowej, ponieważ dane tablic przewozowych zazwyczaj nie są wymienione w rejestrze pojazdów, a późniejsza zmiana tablicy rejestracyjnej może być niemożliwa.

W przypadku konieczności korzystania z płatnej autostrady przez pojazd z tablicą przewozową zalecamy zakup winiety dziesięciodniowej.

Istnieje również możliwość zbiorczego zakupu winiet z możliwością wgrania jednorazowo maksymalnie 200 pojazdów (można kopiować z plików np. XLS, TXT), gdzie liczba zbiorów nie jest ograniczona. Istnieje jedynie górny limit 10 000 pojazdów w jednej płatności zbiorczej. W poszczególnych zbiorach można ustawić różne daty ważności, typy winiet lub typy napędów. Płatności można dokonać za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego. Po dokonaniu płatności, w jednej wiadomości e-mail zostanie wysłany link do pobrania skompresowanego pliku (ZIP) zawierającego indywidualne paragony dla określonych pojazdów, który służy jako podstawa do ewidencji księgowej i podatkowej. Link do pobrania jest ważny przez 5 dni.

Wystawiamy potwierdzenie płatności za zakup winiety zgodnie z obowiązującymi przepisami. Winieta jest opłatą, a nie towarem lub usługą i z tego powodu nie jest wystawiana faktura. Potwierdzenie zapłaty zawiera wszystkie elementy niezbędne do jednoznacznej identyfikacji księgowej i jest właściwym dokumentem dla celów księgowych i podatkowych. Można na przykład dołączyć pokwitowanie do wyciągu bankowego, na którym widnieje bezgotówkowa zapłata za winietę i wykorzystać oba dokumenty do zaksięgowania winiety w ewidencji księgowej lub podatkowej.

Nie. Winieta jest opłatą, a nie towarem lub usługą, dlatego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tak, nawet do tablicy manipulacyjnej (specjalna tablica używana przez warsztaty, importerów samochodów lub dealerów samochodowych zamiast zwykłej tablicy rejestracyjnej) potrzebna jest ważna winieta. Tablica manipulacyjna może być przeniesiona z pojazdu na pojazd, który nie został jeszcze zarejestrowany i nie posiada własnego numeru rejestracyjnego. W takim przypadku nie dochodzi do naruszenia prawa i winieta jest nadal ważna. Ewentualne prawo do ceny Eko udowadniane jest podczas kontroli drogowej na miejscu.

Na bieżąco automatycznie sprawdzamy status transakcji dokonywanych kartą płatniczą. Jeśli płatność powiodła się, tj. pieniądze zostały faktycznie pobrane z karty, wystarczy poczekać kilka minut, aby otrzymać potwierdzenie płatności na podany adres e-mail. Jeśli minęło więcej niż 30 minut od złożenia zamówienia i nadal nie wyświetla się ważna winieta, zamówienie zostało anulowane, a płatność zostanie zwrócona na Państwa konto.

Posiadacze legitymacji osoby niepełnosprawnej tzw. ZTP lub ZTP/P wydanej w Republice Czeskiej są automatycznie zwolnieni z opłat, pod warunkiem, że są kierowcami pojazdu lub kierowcą pojazdu jest osoba bliska w rozumieniu obowiązujących przepisów (zob. par. 22 ustawy nr 89/2012 Dz.U, kodeks cywilny). W związku z tym nie jest konieczne składanie zawiadomienia o zwolnieniu, ale warunkiem jest, aby posiadacz licencji korzystał z pojazdu podczas korzystania z płatnego odcinka autostrady.

Płatności gotówkowe są obecnie przyjmowane we wszystkich oddziałach Poczty Czeskiej oraz na stacjach benzynowych EuroOil, gdzie sprzedawane są winiety. W kioskach samoobsługowych możliwe są tylko płatności kartą kredytową.

Jeśli winieta nie jest jeszcze aktywna, a użytkownik zna kod autoryzacyjny winiety widniejący na pokwitowaniu, może zalogować się do Administracji winiety. Tam można zmienić numer rejestracyjny lub państwo rejestracji pojazdu. Zmiana jest nieodwracalna i można jej dokonać tylko raz.

Jeśli winieta zaczęła już obowiązywać i użytkownik posiada kod autoryzacji winiety, który widnieje na potwierdzeniu płatności, może zalogować się do Zarządzania winietą. Można tam poprawić maksymalnie 2 znaki w błędnie podanym numerze rejestracyjnym lub skorygować państwo rejestracji pojazdu. Zmiana jest nieodwracalna i można jej dokonać tylko raz. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, jego wniosek o zwrot uiszczonej opłaty czasowej nie zostanie uwzględniony, patrz Regulamin.

W przypadku zakupu winiety z natychmiastową ważnością w punkcie sprzedaży, użytkownik ma 15 minut od momentu zakupu na skorygowanie błędnych danych w punkcie sprzedaży (należy przedstawić dowód zakupu).

Specjalne tablice rejestracyjne zaczynające się od liter „EL” obecnie (od 1. 3. 2024 r.) nie są automatycznie zwolnione z zakupu winiety. Decydującym czynnikiem jest wartość emisji CO2 emitowanej przez pojazd. Jeśli wartość emisji wynosi zero, tj. pojazd nie ma silnika spalinowego, przysługuje prawo do zwolnienia. Pojazdom o emisji CO2 wynoszącej 50 g/km lub mniej przysługuje cena Eko.

Początek i koniec ważności winiety znajduje się na potwierdzeniu zapłaty. W przypadku zakupu winiety z natychmiastową ważnością, początek jej ważności określa data i godzina płatności, a koniec ważności przypada o północy tego samego dnia, tj. o godzinie 23, 59 minut 59 sekund.

W przypadku skorzystania z opcji odroczenia początku ważności winiety (można ją zakupić z wyprzedzeniem do 30 dni), winieta rozpoczyna się o północy wybranego dnia, a koniec ważności winiety jednodniowej następuje zawsze o godzinie 23:59 minut 59 sekund tego dnia.

System elektronicznej winiety autostradowej jest połączony z Ewidencją pojazdów drogowych, z którego automatycznie pobierane są dane pojazdu zarejestrowanego w Republice Czeskiej.

W przypadku błędnych lub niekompletnych danych w Ewidencji pojazdów drogowych, gdy na podstawie tych danych zakupiono niewłaściwy rodzaj winiety dla pojazdu zarejestrowanego w Republice Czeskiej, zmiany danych można dokonać w dowolnym urzędzie gminy o rozszerzonej właściwości. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Jeśli nieprawidłowe lub niekompletne dane doprowadziły do zakupu niewłaściwego rodzaju winiety dla pojazdu zarejestrowanego w Republice Czeskiej, można ubiegać się o zwrot opłaty, wypełniając wniosek o zwrot opłaty czasowej. Szczegółowe informacje dostępne są w sekcji Zwrot zakupionej winiety.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, prześlij nam je e-mailem na adres: info@edalnice.cz.

Bądź z nami w kontakcie w mediach społecznościowych