Pytania i odpowiedzi

Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z winietą elektroniczną oraz dodaliśmy praktyczne informacje, które mogą się Państwu przydać.

W przypadku płatności kartą kredytową wystarczy podać dane pojazdu, wybrać rodzaj winiety, wprowadzić datę ważności i zapłacić. Otrzymasz potwierdzenie zapłaty na swój e‑mail lub fizycznie w punkcie sprzedaży (gdzie można również zapłacić gotówką) i jesteś gotowy do drogi.

W przypadku wyboru płatności przelewem z płatnych odcinków autostrady można korzystać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty, co może trwać do 5 dni.

Nie można przenieść winiety na inny pojazd, więc w przypadku sprzedaży pojazdu winieta zachowa ważność dla pojazdu, dla którego została zakupiona.

Początek i koniec ważności winiety znajduje się na potwierdzeniu zapłaty.

W przypadku zakupu winiety z natychmiastową ważnością, o rozpoczęciu jej ważności decyduje data i godzina płatności.

Jeśli skorzystasz z opcji przesunięcia terminu początku ważności winiety (możesz dokonać zakupu z wyprzedzeniem trzymiesięcznym), winieta zacznie obowiązywać o północy w wybranym przez Ciebie dniu.

Koniec ważności winiety przypada zawsze na godzinę 23:59 minut 59 sekund we wskazanym dniu.

Tak, przy zakupie winiety masz możliwość określenia początku jej ważności. Wszystkie warianty winiet można kupić o każdej porze roku z ważnością od wybranej daty początkowej. Na przykład, jeśli kupisz roczną winietę 22. 11. 2022 z ważnością natychmiastową, będzie obowiązywać do 21. 11. 2023, 23:59:59.

Początek ważności wszystkich rodzajów winiet można przesunąć o maksymalnie trzy miesiące.

Ważność winiety można łatwo sprawdzić online na stronie edalnice.cz w formularzu Kontrola ważności, gdzie wybiera się państwo rejestracji i numer rejestracyjny pojazdu.

Alternatywnie, jeśli przy zakupie winiety podasz swoje dane kontaktowe i zaznaczysz pole wyboru, aby otrzymać powiadomienie o upływie terminu ważności, wyślemy Ci z wyprzedzeniem wiadomość e‑mail lub SMS.

Sklep internetowy jest dostępny w wielu językach, a także w kioskach samoobsługowych. W fizycznych punktach sprzedaży pracownik pomoże Ci w zakupie winiety.

Cena Eko (cena obniżona) przeznaczona jest tylko dla pojazdów zasilanych gazem ziemnym lub bio metanem (nawet w połączeniu z innymi paliwami).Opłata wynosi 750 CZK na 1 rok, 220 CZK na 30 dni i 155 CZK na 10 dni.

Pojazdy zasilane LPG nie mają żadnej przewagi cenowej przy korzystaniu z płatnych autostrad w Czechach. Cena Eko dotyczy pojazdów zasilanych gazem ziemnym lub bio metanem (również w połączeniu z innymi paliwami).Opłata wynosi 750 CZK za 1 rok, 220 CZK za 30 dni i 155 CZK za 10 dni.

Winiety nie można przenosić między pojazdami. Jednak w przypadku konieczności zmiany tablicy rejestracyjnej na winiecie, gdy trzeba wymienić fizycznie tablicę rejestracyjną, jeśli została ona zgubiona, zniszczona lub skradziona, jest to możliwe. Wystarczy wypełnić Formularz Zgłoszenia Zmiany Tablicy Rejestracyjnej, dołączając kopię dokumentu potwierdzającego zmianę tablicy rejestracyjnej (np. kopię dużego dowodu rejestracyjnego, na którym widnieje zarówno oryginalna, jak też nowa tablica rejestracyjna).

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zgłoszenie zmiany tablicy rejestracyjnej.

W przypadku konieczności korzystania z płatnej autostrady przez pojazd z tablicą transferową zalecamy zakup winiety dziesięciodniowej.

Istnieje również możliwość zbiorczego zakupu winiet z możliwością wgrania jednorazowo zestawu do 200 pojazdów (można kopiować z plików np. XLS, TXT), gdzie liczba zestawów nie jest ograniczona. Istnieje jedynie górny limit 10 000 pojazdów w jednej płatności zbiorczej. Poprzez poszczególne zestawy można ustawić różne daty ważności, rodzaje winiet lub typy napędów. Płatności można dokonać za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego. Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo w jednym e‑mailu link do pobrania skompresowanego (ZIP) pliku zawierającego indywidualne potwierdzenia zapłaty dla zadanych pojazdów, które służy jako podstawa do ewidencji księgowej i podatkowej.

Wystawiamy potwierdzenie płatności za zakup winiety zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Winieta jest opłatą, a nie towarem lub usługą i z tego powodu nie jest wystawiana faktura.

Dowód wpłaty posiada wszystkie niezbędne cechy pozwalające na jednoznaczne określenie pozycji księgowej i jest właściwym dokumentem dla celów księgowych i podatkowych. Można na przykład dołączyć pokwitowanie do wyciągu bankowego, na którym widnieje bezgotówkowa zapłata za winietę i wykorzystać oba dokumenty do zaksięgowania winiety w ewidencji księgowej lub podatkowej.

Nie. Winieta jest opłatą, a nie towarem lub usługą, dlatego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tak, nawet do tablicy manipulacyjnej (specjalna tablica używana przez warsztaty, importerów samochodów lub dealerów samochodowych zamiast zwykłej tablicy rejestracyjnej) potrzebna jest ważna winieta. Tablica manipulacyjna może być przeniesiona z pojazdu na pojazd, który nie został jeszcze zarejestrowany i nie posiada własnego numeru rejestracyjnego. W takim przypadku nie dochodzi do naruszenia prawa i winieta jest nadal ważna. Ewentualne prawo do ceny Eko udowadniane jest podczas kontroli drogowej na miejscu.

Na bieżąco automatycznie sprawdzamy status transakcji dokonywanych kartą kredytową. Jeśli płatność przebiegła pomyślnie, tzn. pieniądze zostały faktycznie pobrane z Twojej karty, wystarczy poczekać kilka minut, a na podany adres e‑mail otrzymasz potwierdzenie dokonania płatności.

Jeśli od złożenia zamówienia minęło więcej niż 30 minut, a w Potwierdzeniu płatności nadal nie widać Twojej winiety jako ważnej, zamówienie zostało anulowanej a płatność zostanie zwrócona na Twój rachunek.

Jeżeli posiadasz legitymację LON lub LON ze znacznym stopniem niepełnosprawności wydaną w Republice Czeskiej, przewożący Cię pojazd jest automatycznie zwolniony z opłaty, pod warunkiem że jesteś kierowcą pojazdu lub że kierowcą pojazdu jest osoba Tobie bliska w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych (patrz § 22 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny). Nie jest zatem konieczne Zgłaszanie zwolnienia, ale warunkiem jest, aby posiadacz legitymacji musi być przewożony pojazdem podczas korzystania z płatnego odcinka autostrady.

Płatności gotówkowe są obecnie przyjmowane we wszystkich oddziałach Poczty Czeskiej oraz na stacjach benzynowych EuroOil, gdzie sprzedawane są winiety. W kioskach samoobsługowych możliwe są tylko płatności kartą kredytową.

Jeśli Twoja winieta nie zaczęła jeszcze obowiązywać i znasz kod autoryzacji winiety, który widnieje na potwierdzeniu płatności, zaloguj się do panelu administracyjnego na stronie internetowej edalnice.cz. Tam można zmienić numer rejestracyjny lub państwo rejestracji pojazdu. Zmiana jest nieodwracalna i można jej dokonać tylko raz.

Jeśli winieta zaczęła już obowiązywać i znasz kod autoryzacji winiety, który widnieje na potwierdzeniu płatności, zaloguj się do Zarządzania winietą na stronie edalnice.cz. Można tam poprawić do 2 znaków w błędnie podanym numerze rejestracyjnym lub skorygować państwo rejestracji pojazdu. Zmiana jest nieodwracalna i można jej dokonać tylko raz. W przypadku skorzystania z tej opcji, wszelkie żądania zwrotu wniesionej opłaty czasowej zgodnie z Regulaminem nie zostaną uwzględnione.

Jeśli zakupiłeś winietę z natychmiastową ważnością w punkcie sprzedaży, masz 15 minut od momentu zakupu na skorygowanie błędnych danych bezpośrednio w punkcie sprzedaży, w którym zakupiłeś winietę (musisz okazać potwierdzenie płatności).

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, prześlij nam je e-mailem na adres: info@edalnice.cz.

Bądź z nami w kontakcie w mediach społecznościowych