Pojazdy zarejestrowane w Republice Czeskiej

W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu zarejestrowanego w Republice Czeskiej nie jest konieczne składanie zawiadomienia o zmianie numeru rejestracyjnego, jeśli informacje o pierwotnym i nowym numerze rejestracyjnym są dostępne w rejestrze pojazdów drogowych. W takim przypadku zmiana zostanie wprowadzona automatycznie. Po automatycznym dokonaniu zmiany numeru rejestracyjnego na adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zmiany, jeśli e-mail został podany podczas składania zamówienia. Weryfikacji zmiany numeru rejestracyjnego można również dokonać utajt.

Jeśli informacje niezbędne do automatycznej zmiany numeru rejestracyjnego nie są dostępne w rejestrze pojazdów, należy poinformować nas o takiej zmianie. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Inne pojazdy” poniżej.

W przypadku tablic przewozowych, które są ważne przez dziesięć dni, zaleca się zakup winiety krótkoterminowej, ponieważ dane tablic przewozowych zazwyczaj nie są wymienione w rejestrze pojazdów, a późniejsza zmiana tablicy rejestracyjnej może być niemożliwa.

Inne pojazdy (np. pojazdy zarejestrowane za granicą)

Jeśli numer rejestracyjny Państwa pojazdu uległ zmianie, należy skorzystać z formularza Powiadomienie o zmianie rejestracji i zgłosić ten fakt, a my przeniesiemy dotychczasową winietę na nowy numer rejestracyjny.

Zmiany na podstawie zgłoszenia możesz dokonać tylko wtedy, gdy numer rejestracyjny pojazdu uległ zmianie w obrębie tego samego pojazdu z następujących powodów:

 • zagubienia tablic rejestracyjnych
 • zniszczenia tablic rejestracyjnych
 • kradzieży tablic rejestracyjnych
 • zmiany numeru rejestracyjnego

Zmiana nie może nastąpić w przypadku, gdy winieta byłaby przeniesiona na inny pojazd niż ten, dla którego została zakupiona.

Aby przenieść winietę na nowy numer rejestracyjny, należy przedłożyć:

 • wypełniony formularz Zgłoszenia zmiany numeru rejestracyjnego
 • kopia dokumentu potwierdzającego zmianę numerów rejestracyjnych w tym samym pojeździe, zawierającego oryginalne i nowe numery rejestracyjne oraz kod VIN pojazdu, z wyjątkiem pojazdów zarejestrowanych w Republice Czeskiej, jeżeli zmiana ta może zostać zweryfikowana w Ewidencji pojazdów drogowych

Możliwości złożenia

 1. 1
  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: ws5mh9w
 2. 2
  e-mailem na adres epodatelna@edalnice.cz
 3. 3
  w formie papierowej do: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praga 9, Republika Czeska

Dobrze jest wiedzieć również, że

Jeśli przy zakupie winiety wpisałeś nieprawidłowy numer rejestracyjny lub państwo rejestracji, możesz poprawić błąd:

Przed upływem ważności winiety można jednorazowo zmienić numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu w Zarządzaniu winietą.

W okresie ważności winiety można jednorazowo skorygować maksymalnie dwa numery rejestracyjne i państwo rejestracji pojazdu w Zarządzaniu winietą.

Formularze