Jeśli numer rejestracyjny Twojego pojazdu uległ zmianie, skorzystaj z formularza Powiadomienie o zmianie tablicy rejestracyjnej i zgłoś na ten fakt, a my przeniesiemy Twoją dotychczasową winietę na nowy numer rejestracyjny.

Zmiany na podstawie zgłoszenia możesz dokonać tylko wtedy, gdy numer rejestracyjny pojazdu uległ zmianie w obrębie tego samego pojazdu z następujących powodów:

 • zagubienia tablic rejestracyjnych
 • zniszczenia tablic rejestracyjnych
 • kradzieży tablic rejestracyjnych
 • zmiany numeru rejestracyjnego

Zmiana nie może nastąpić w przypadku, gdy winieta byłaby przeniesiona na inny pojazd niż ten, dla którego została zakupiona.

Aby przenieść winietę na nowy numer rejestracyjny, należy przedłożyć:

 • wypełniony formularz Zgłoszenia zmiany numeru rejestracyjnego
 • kopię dokumentu potwierdzającego zmianę numeru rejestracyjnego w ramach tego samego pojazdu (np. kopia dowodu rejestracyjnego, na którym widnieje zarówno oryginalny, jak też nowy numer rejestracyjny oraz kod VIN pojazdu)

Możliwości złożenia

 1. 1
  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: ws5mh9w
 2. 2
  e-mailem na adres epodatelna@edalnice.cz
 3. 3
  w formie papierowej do: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praga 9, Republika Czeska

Dobrze jest wiedzieć również, że

Jeśli przy zakupie winiety wpisałeś nieprawidłowy numer rejestracyjny lub państwo rejestracji, możesz poprawić błąd:

Przed upływem ważności winiety można jednorazowo zmienić numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu w Zarządzaniu winietą.

W okresie ważności winiety można jednorazowo skorygować maksymalnie dwa numery rejestracyjne i państwo rejestracji pojazdu w Zarządzaniu winietą.

Formularze