Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które umożliwiają stronom internetowym, które odwiedziłeś, zapamiętywanie Twoich działań i  wybranych przez Ciebie ustawień.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, dzięki którym odwiedzane przez Ciebie strony internetowe mogą zapamiętywać Twoją aktywność i ustawienia, które na nich wprowadziłeś, co sprawia, że nie musisz wprowadzać ich ponownie. Pliki cookie nie są szkodliwe, mają jednak znaczenie dla ochrony prywatności. Cookies nie mogą zostać użyte do ustalenia tożsamości osób odwiedzających stronę ani do wyłudzenia danych logowania.

Jak korzystamy z plików cookie?

Nazwa Wygaśnięcie ważności / upływ terminu Kto ma dostęp do informacji (my czy strona trzecia)Opis
orders pomyślne wykonanie zamówienia każdy, kto ma dostęp do lokalnej przeglądarki trwałość niezakończonych zamówień
exemption pomyślne wgranie dokumentów, resetowanie formularzy każdy, kto ma dostęp do lokalnej przeglądarki trwałość niezakończonego formularza zawiadomienia o zwolnieniu z opłat
omission pomyślne wgranie dokumentów, resetowanie formularzy każdy, kto ma dostęp do lokalnej przeglądarki trwałość niezakończonego formularza zawiadomienia o ustaniu przyczyny zwolnienia z opłat
licensePlateChange pomyślne wgranie dokumentów, resetowanie formularzy każdy, kto ma dostęp do lokalnej przeglądarki trwałość niezakończonego formularza zawiadomienia o zmianie numeru rejestracyjnego
SESSION_STORAGE_ISDS_UPLOAD_REQUEST_SOURCE_KEY powrót do aplikacji po wgraniu dokumentów do skrzynki danych każdy, kto ma dostęp do lokalnej przeglądarki klucz nawigacji po powrocie ze skrzynki danych
SESSION_STORAGE_NIA_REQUEST_SOURCE_KEY powrót do aplikacji po autoryzacji danych osobowych w NIA każdy, kto ma dostęp do lokalnej przeglądarki klucz nawigacji po powrocie ze skrzynki danych
SESSION_STORAGE_ISDS_REQUEST_SOURCE_KEY powrót do aplikacji po wgraniu dokumentów do skrzynki każdy, kto ma dostęp do lokalnej przeglądarki klucz nawigacji po powrocie ze skrzynki danych
SESSION_STORAGE_EXTERNAL_SERVICE_CALLBACK_DESTINATION_URLpo odchycených návratový destinace ve WordPressu każdy, kto ma dostęp do lokalnej przeglądarki klucz do miejsca docelowego po callbacku z usług zewnętrznych
edaz-cookie nigdy każdy, kto ma dostęp do lokalnej przeglądarki powiadomienie użytkownika o stosowaniu plików cookie
edaz-font-size nigdy każdy, kto ma dostęp do lokalnej przeglądarki ustawienie rozmiaru czcionki

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługujących Ci prawach i sposobie ich realizacji znajdziesz w serwisie internetowym edalnice.cz/pl/ochrona-danych-osobowych/

Korzystamy również z plików cookie stron trzecich (np. Google Analytics w celu analizy odwiedzalności). Takie pliki cookie zarządzane są przez strony trzecie i nie posiadamy dostępu do odczytu ani zapisu tychże danych.

Universal Analytics

Niniejsza strona korzysta z usługi Universal Analytics (Google Analytics), świadczonej przez firmę Google, Inc. (dalej tylko „Google“). Usługa Universal Analytics używa plików cookie, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze w celu umożliwienia analizy sposobu korzystania z niniejszej strony przez jej użytkowników. Informacje generowane przez plik Cookie na temat korzystania ze strony (wraz z Twoim adresem IP) są przez firmę Google przesyłane na serwery w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Google będzie wykorzystywać te informacje dla celów analizy korzystania ze strony i sporządzania raportów o aktywności na niej. Informacje te przeznaczone są dla jej operatora oraz w celu świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i ogólnie – korzystaniem z internetu. Google może informacje te również przekazywać osobom trzecim, jeśli wymagane to będzie przepisami prawa lub jeśli informacje te będą przez wspomniane osoby trzecie przetwarzane dla Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z jakimikolwiek innymi danymi, którymi dysponuje. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Szczegółowe informacje o Universal Analytics i ochronie danych osobowych znajdziesz na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.