Szczegóły projektu

Dlaczego powstał projekt elektronicznej winiety autostradowej?

Znacznemu uproszczeniu uległ system zakupu i korzystania z winiet autostradowych dla obywateli Republiki Czeskiej i kierowców z zagranicy. Winietę elektroniczną można nabyć w sklepie internetowym, w punkcie sprzedaży lub w terminalu samoobsługowym, po czym od razu można ruszać w drogę.

mobil

Kto realizuje projekt?

W marcu 2020 Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej podpisał umowę z przedsiębiorstwem państwowym CENDIS, któremu powierzono opracowanie, obsługę i ewentualny rozwój kompleksowego systemu informatycznego elektronicznych winiet autostradowych.

W projekcie aktywnie uczestniczy również zespół Pełnomocnika Rządu ds. informatyki i cyfryzacji oraz Ministerstwo Transportu. Nadzór nad ruchem na drogach powierzono Policji Republiki Czeskiej oraz Administracji Celnej Republiki Czeskiej.

Wpływy ze sprzedaży elektronicznych winiet autostradowych stanowić będą dochód Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej i są wykorzystywane na rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej.

 

 

 

Architektura projektu

Pod względem architektury jest to kompleksowy system, zawierający między innymi portal dla użytkowników, ewidencję i kontrolę pojazdów zwolnionych z opłat, sklep internetowy, powiązania z systemami pomocniczymi (dystrybutorzy, bramki kontrolne, system informatyczny administracji publicznej itd.), Centrum obsługi klienta (Call Center) dla kierowców, clearing i księgowość, statystyki i raportowanie.

Finansowanie projektu przez okres czterech lat

Poniższy wykres ilustruje rozkład i stosunek kosztów wytworzenia, obsługi/eksploatacji i rozwoju poszczególnych elementów całego projektu.

Ogółem w ciągu czterech lat
309,1 miliona CZK

Bądź z nami w kontakcie w mediach społecznościowych