Elektroniczna winieta autostradowa

Zakup grupowy

Zarządzasz flotą pojazdów lub posiadasz kilka pojazdów? Wszystko, co musisz zrobić, to od razu podać wymagane dane dla wszystkich pojazdów. Następnie możesz łatwo i przejrzyście doprecyzować szczegóły i ostatecznie zapłacić za wszystkie elektroniczne znaki autostradowe za pomocą jednej płatności kartą lub przelewem bankowym.

Zarządzanie zakupioną winietą

  1. Informacje o zakupionej winiecie
  2. Zmiana początku ważności winiety
  3. Zmiana numeru rejestracyjnego
  4. Ustawianie powiadomień i danych kontaktowych

Kto musi zakupić winietę elektroniczną?

Obowiązek zakupu winiety elektronicznej dotyczył będzie pojazdów samochodowych mających co najmniej cztery koła, których dopuszczalna masa całkowita wynosi 3,5 tony. Przyczepy i motocykle obowiązkowi temu nie podlegają. Od dnia 01.01.2021 r. zostanie rozszerzona lista pojazdów podlegających zwolnieniu z opłaty.

Kontrola i mandaty karne

Na podstawie tablicy rejestracyjnej pojazdu organy kontrolne – Policja Republiki Czeskiej i Administracja Celna Republiki Czeskiej – ustalają, czy posiadasz ważną winietę elektroniczną, ewent. czy Twój pojazd podlega zwolnieniu z opłaty drogowej.

Kontrole będą przeprowadzane na płatnych odcinkach autostrad przy użyciu pojazdów patrolowych wyposażonych w system kamer przeznaczonych do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, za pośrednictwem zdalnego połączenia z bramkami kontrolnymi lub w formie kontroli na MOP-ach i parkingach.

Wysokość mandatów karnych

  • Jeżeli na płatnym odcinku autostrady system wykryje pojazdu nie posiadający ważnej winiety elektronicznej (o ile nie podlega on zwolnieniu z opłaty), kierującemu tymże pojazdem grozi mandat karny w wysokości do 20.000 CZK.
  • Kontrola dotyczyć będzie również ewentualnego wyłudzenia / niezgodnego z prawem wykorzystania zwolnień z opłaty. Jeśli osoba fizyczna lub prawna złoży zawiadomienie o zwolnieniu z opłaty, a nie ma ona do niego prawa, próbując w ten sposób umyślnie oszukać system, grzywna może wynieść nawet do 100.000 CZK. Jeżeli z płatnego odcinka autostrady korzysta pojazd, który podlega zwolnieniu z opłaty, lecz kierujący nie złożył zawiadomienia o zwolnieniu z opłaty, mimo że ustawa tego wymaga, grozi mu kara grzywny w wysokości do 5.000 CZK. Grzywna tej samej wysokości grozi osobom, które w ciągu dziesięciu dni roboczych nie powiadomią Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej o ustaniu przyczyny wymaganej do zwolnienia pojazdu z opłaty.

Bądź z nami w kontakcie w mediach społecznościowych