Elektroniczna winieta autostradowa

Oficjalny sklep internetowy z winietami dla Republiki Czeskiej

KUP WINIETĘ
Cena Eko winiety jest uzależniona od rodzaju ekologicznego napędu pojazdu, patrz aktualny cennik.

Zakup grupowy

Posiadacie Państwo wiele pojazdów lub zarządzacie całą flotą? Zachęcamy do zakupu winiet dla wszystkich pojazdów jednocześnie za pomocą jednej płatności.

Zarządzanie zakupioną winietą

  1. Informacje o zakupionej winiecie
  2. Zmiana początku ważności winiety
  3. Zmiana numeru rejestracyjnego
  4. Ustawianie powiadomień i danych kontaktowych

Zakup grupowy

Posiadacie Państwo wiele pojazdów lub zarządzacie całą flotą? Zachęcamy do zakupu winiet dla wszystkich pojazdów jednocześnie za pomocą jednej płatności.

Kto musi zakupić winietę elektroniczną?

Obowiązek zakupu winiety elektronicznej dotyczył będzie pojazdów samochodowych mających co najmniej cztery koła, których dopuszczalna masa całkowita wynosi 3,5 tony. Przyczepy i motocykle obowiązkowi temu nie podlegają. Od dnia 01.01.2021 r. zostanie rozszerzona lista pojazdów podlegających zwolnieniu z opłaty.

Kontrola i mandaty karne

Na podstawie tablicy rejestracyjnej pojazdu organy kontrolne – Policja Republiki Czeskiej i Administracja Celna Republiki Czeskiej – ustalają, czy posiadasz ważną winietę elektroniczną, ewent. czy Twój pojazd podlega zwolnieniu z opłaty drogowej.

Kontrole będą przeprowadzane na płatnych odcinkach autostrad przy użyciu pojazdów patrolowych wyposażonych w system kamer przeznaczonych do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, za pośrednictwem zdalnego połączenia z bramkami kontrolnymi lub w formie kontroli na MOP-ach i parkingach.

Wysokość mandatów karnych

  • Jeżeli na płatnym odcinku autostrady system wykryje pojazdu nie posiadający ważnej winiety elektronicznej (o ile nie podlega on zwolnieniu z opłaty), kierującemu tymże pojazdem grozi mandat karny w wysokości do 20.000 CZK.
  • Kontrola dotyczyć będzie również ewentualnego wyłudzenia / niezgodnego z prawem wykorzystania zwolnień z opłaty. Jeśli osoba fizyczna lub prawna złoży zawiadomienie o zwolnieniu z opłaty, a nie ma ona do niego prawa, próbując w ten sposób umyślnie oszukać system, grzywna może wynieść nawet do 100.000 CZK. Jeżeli z płatnego odcinka autostrady korzysta pojazd, który podlega zwolnieniu z opłaty, lecz kierujący nie złożył zawiadomienia o zwolnieniu z opłaty, mimo że ustawa tego wymaga, grozi mu kara grzywny w wysokości do 5.000 CZK. Grzywna tej samej wysokości grozi osobom, które w ciągu dziesięciu dni roboczych nie powiadomią Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej o ustaniu przyczyny wymaganej do zwolnienia pojazdu z opłaty.

Bądź z nami w kontakcie w mediach społecznościowych