Životní situace

Připravili jsme pro Vás přehled situací, s jejichž řešením Vám můžeme pomoci.

 1. Nejjednodušší způsob, jak si koupit elektronickou dálniční známku, je prostřednictvím e-shopu na webu edalnice.cz. Ten je dostupný jak z počítače, tak z chytrého telefonu.
  1. Vyberte si druh dálniční známky (na rok, 30 dní, 10 dní).
  2. Zadejte SPZ a stát registrace vozidla.
  3. Vyberte počátek platnosti dálniční známky.
  4. Případně uplatněte nárok na Eko cenu (máte-li vozidlo s pohonem na zemní plyn nebo biometan).
  5. Zkontrolujte si pečlivě zadané údaje.
  6. Zaplaťte platební kartou nebo bankovním převodem.
  7. Jakmile platbu obdržíme, pošleme Vám potvrzení na Vámi uvedený e-mail a můžete vyrazit.
 2. Pokud nechcete kupovat dálniční známku v e-shopu, můžete si k nákupu vybrat jedno z oficiálních obchodních míst České pošty nebo čerpacích stanic EuroOil, případně síť samoobslužných kiosků.
Ověřit platnost dálniční známky můžete jednoduše na webu edalnice.cz. Do formuláře Ověření platnosti stačí zadat stát registrace vozidla, SPZ a potvrdit. Zobrazí se Vám všechny platné známky –⁠ současné i budoucí.
 1. Pokud vaše dálniční známka ještě nezačala platit a znáte autorizační kód známky, který je uvedený na potvrzení o úhradě, přihlaste se do Správy známky. Tam můžete datum počátku změnit. Změna je možná v rozmezí od dnešního dne do 30 dnů od data zakoupení. Změna je nevratná a je možné ji provést pouze jednou.
 2. Pokud již dálniční známka začala platit, změna není možná.
Pokud Vaše dálniční známka ještě nezačala platit a znáte autorizační kód známky, který je uvedený na potvrzení o úhradě, přihlaste se na webu edalnice.cz do Správy známky. Tam můžete změnit SPZ nebo stát registrace vozidla. Změna je nevratná a je možné ji provést pouze jednou.
Pokud dálniční známka již začala platit, a znáte autorizační kód známky, který je uvedený na potvrzení o úhradě, přihlaste se na webu edalnice.cz do Správy známky. Tam můžete opravit až 2 znaky v chybně zadané SPZ nebo opravit stát registrace vozidla. Změna je nevratná a je možné ji provést pouze jednou. Pokud této možnosti využijete, pak případné žádosti o Vrácení uhrazeného časového poplatku dle Podmínek úhrady nebude vyhověno.
 1. Pokud kupujete známku pro jedno vozidlo, naleznete konec platnosti známky na potvrzení o úhradě, v Ověření platnosti viz bod 2, nebo si můžete při nákupu na webu edalnice.cz nebo později ve Správě známky nastavit upozornění na blížící se konec platnosti známky (e-mailem nebo SMS), které obdržíte automaticky před vypršením platnosti.
 2. Pokud kupujete známky hromadně pro více vozidel současně, přijde Vám po zaplacení e-mail s přehledem známek pro všechna vozidla nebo si jako v případě jednotlivé úhrady můžete při nákupu nebo později ve Správě známky nastavit upozornění na blížící se konec platnosti známky (e-mailem nebo SMS), které obdržíte automaticky před vypršením platnosti.
 1. Pokud znáte autorizační kód známky, který je uvedený na potvrzení o úhradě, přihlaste se na webu edalnice.cz do Správy známky. Tam můžete 1x denně změnit svoji e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo preference ohledně notifikací o blížícím se konci platnosti známky.
 2. Pokud neznáte autorizační kód známky, ale při nákupu jste uvedli svoji e-mailovou adresu, stačí, když o opětovné odeslání potvrzení o úhradě požádáte e-mailem na adrese info@edalnice.cz a uvedete svoji SPZ a stát registrace vozidla. Poté pokračujte dle bodu 7 a).
Pokud splňujete podmínky pro osvobození od nutnosti zakoupení dálniční známky, například máte vozidlo na elektrickou energii nebo hybridní pohon (s hodnotou emisí CO2 do 50 g/km) bez speciální SPZ nebo jako domov pro osoby se zdravotním postižením provozujete vozidlo sloužící k přepravě osob se zdravotním postižením, máte nárok na osvobození od nutnosti zakoupení dálniční známky. K podání oznámení osvobození vyplňte příslušný formulář, detailní informace naleznete na stránce https://edalnice.cz/osvobozeni.
Pokud Vaše důvody pro osvobození od nutnosti zakoupení dálniční známky pominuly, musíte nám tuto skutečnost ze zákona bezodkladně ohlásit. K podání oznámení o pominutí důvodů vyplňte příslušný formulář, detailní informace naleznete na stránce https://edalnice.cz/osvobozeni.
Pokud se změnila SPZ vozidla například z důvodu ztráty, odcizení nebo zničení původní SPZ, Vaše dálniční známka zůstane i nadále v platnosti, je však nutné nám tuto změnu oznámit. Jednoduše vyplňte Avízo o změně SPZ a přiložte kopii dokumentu dokládající změnu SPZ (kopie dokumentu dokládající změnu SPZ v rámci stejného vozidla, ve kterém je uvedena původní i nová SPZ a VIN kód vozidla s výjimkou vozidel registrovaných v České republice, pokud je možné tuto změnu ověřit v Registru silničních vozidel). Informace o tom, jakým způsobem můžete podání učinit, naleznete v Podmínkách úhrady v sekci Náležitosti podání.
 1. Pokud znáte autorizační kód známky, přihlaste se na webu edalnice.cz do Správy známky. Tam si můžete zobrazit potvrzení o úhradě, znovu ho stáhnout ve formátu PDF nebo si ho nechat odeslat na vyplněnou e-mailovou adresu.
 2. Pokud neznáte autorizační kód známky, ale při nákupu jste uvedli svoji e-mailovou adresu, stačí, když o opětovné odeslání potvrzení o úhradě zažádáte e-mailem na adrese info@edalnice.cz a uvedete svoji SPZ a stát registrace vozidla.
 3. Pokud neznáte autorizační kód známky a při nákupu jste neuvedli svoji e-mailovou adresu, opětovné odeslání potvrzení o úhradě není možné.
 1. Pokud jste zakoupili dálniční známku za plnou cenu, ale Vaše vozidlo je poháněné zemním plynem nebo biometanem (nikoli LPG), můžete zažádat o vrácení rozdílu ceny, pokud vyplníte Žádost o vrácení uhrazeného časového poplatku. Bližší informace najdete na stránce Možnosti vrácení zakoupené dálniční známky.
 2. Pokud jste zakoupili dálniční známku za Eko cenu pro vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem, ale Vaše vozidlo není poháněno tímto pohonem, záleží, zda zakoupená známka již začala platit:
  1. Pokud známka zatím nezačala platit, můžete uhradit novou známku ve správné cenové výši na zcela totožné období a požádat o vrácení známky pro vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem z důvodu duplicitní úhrady, vyplníte-li Žádost o vrácení uhrazeného časového poplatku. Bližší informace najdete na stránce Možnosti vrácení zakoupené dálniční známky.
  2. Pokud známka již začala platit, musíte pro využití zpoplatněné dálnice zakoupit správnou dálniční známku, vrácení úhrady za chybně zakoupenou dálniční známku již není možné.
 3. Pokud jste omylem zakoupili dálniční známku pro vozidlo poháněné biometanem, ale Vaše vozidlo je poháněné zemním plynem, nebo naopak, stačí, když tuto skutečnost nahlásíte na adrese info@edalnice.cz a doložíte potvrzením o úhradě společně s dokladem potvrzujícím, že se jedná o vozidlo poháněné příslušným palivem (například kopií velkého technického průkazu).
Pokud jste omylem zakoupili dálniční známku:
 • duplicitně pro stejné vozidlo a období platnosti
 • nebo pro neexistující SPZ
 • nebo pro vozidlo s chybně uvedeným státem registrace
 • nebo pro vozidlo, které je osvobozené od nutnosti zakoupení dálniční známky (například elektromobil)
 • nebo pro vozidlo, které nepodléhá časovému zpoplatnění (například pro vozidlo nad 3,5 tuny nebo motocykl)
Můžete požádat o vrácení, pokud vyplníte Žádost o vrácení uhrazeného časového poplatku. Bližší informace najdete na stránce Možnosti vrácení zakoupené dálniční známky.

Buďte s námi v kontaktu na sociálních sítích