Otázky a odpovědi

Připravili jsme odpovědi na nejčastější dotazy související s elektronickou dálniční známkou a doplnili o praktické informace, které se vám mohou hodit.

Pokud budete dálniční známku platit platební kartou, stačí vyplnit údaje o vozidle, vybrat druh dálniční známky, zvolit počátek platnosti a zaplatit. Potvrzení o úhradě obdržíte do e‑mailu nebo fyzicky na obchodním místě (kde můžete zaplatit rovněž v hotovosti) a můžete vyrazit na cestu.

Pokud zvolíte platbu bankovním převodem, můžete zpoplatněné úseky dálnic využít až poté, co obdržíte potvrzení o úhradě, přičemž zpracování platby může trvat několik dní.

Dálniční známka je nepřenosná mezi motorovými vozidly, tudíž v případě prodeje vozidla zůstane dálniční známka platná pro vozidlo, pro které byla zakoupena.

Počátek a konec platnosti dálniční známky naleznete na potvrzení o úhradě.

Při nákupu dálniční známky s okamžitou platností určuje počátek její platnosti den a čas zaplacení.

V případě, že využijete možnost odložit počátek platnosti dálniční známky (můžete ji koupit až s 30denním předstihem), začíná dálniční známka platit vybraný den o půlnoci.

Konec platnosti dálniční známky je vždy v uvedený den ve 23 hodin 59 minut 59 sekund.

Ano, při nákupu dálniční známky máte možnost si stanovit její počátek platnosti. Všechny varianty dálniční známky si můžete koupit kdykoliv během roku s tím, že platnost se počítá od zvoleného dne počátku platnosti. Například když si koupíte roční dálniční známku 22. 11. 2023 s okamžitou platností, bude Vám platit do 21. 11. 2024, 23:59:59.

Počátek platnosti všech druhů dálniční známky si můžete při nákupu odložit až o 30 dní.

Platnost dálniční známky si můžete jednoduše ověřit online ve formuláři Ověření platnosti, kde zvolíte stát registrace a SPZ vozidla.

Případně pokud při nákupu dálniční známky uvedete kontakt a zaškrtnete, že chcete dostat upozornění na končící platnost, zašleme Vám ho v předstihu e‑mailem nebo SMS.

E‑shop je k dispozici ve více jazykových variantách, stejně jako samoobslužné kiosky. Na fyzických obchodních místech pomůže s nákupem dálniční známky obsluha.

Eko cena je určena pro vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem (i v kombinaci s jiným palivem) a pro Plug-in hybridy s emisemi CO2 max 50 g/km. Více informací naleznete zde.

Vozidla poháněná LPG pohonem nejsou v případě užití zpoplatněné dálnice v České republice cenově zvýhodněna.

V případě výrazů registrační značka (RZ) a státní poznávací značka (SPZ) se jedná o synonyma, která mají ve vztahu k vozidlu stejný význam, a lze je v textu bez změny významu zaměňovat.

Pojem státní poznávací značka (SPZ) vychází ze Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Pojem registrační značka (RZ) vychází ze Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

Oba výše uvedené pojmy jsou z pohledu legislativy tedy správné, avšak s přihlédnutím ke skutečnosti, že časové zpoplatnění (elektronická dálniční známka) je upraveno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1. 1. 2021, je v této souvislosti používán pojem státní poznávací značka (SPZ).

V případě změny SPZ vozidla registrovaného v České republice není nutné podávat Avízo o změně SPZ, pakliže v Registru silničních vozidel jsou dostupné informace o původní i nové SPZ vozidla. V tomto případě bude změna provedena automaticky. Po automatickém provedení změny SPZ je zasláno změnové potvrzení o úhradě na e-mail pro zaslání potvrzení, byl-li při objednávce sdělen. Ověření změny SPZ můžete provést také zde.

Pokud v Registru silničních vozidel nejsou dostupné potřebné informace pro automatickou změnu SPZ, je nutné nám tuto změnu oznámit. Bližší informace naleznete v sekci Změna SPZ vozidla.

V případě převozní značky, která platí deset dní, doporučujeme nákup krátkodobé dálniční známky, jelikož údaje o převozních značkách zpravidla nejsou v Registru silničních vozidel uvedeny a následná změna SPZ nemusí být možná.

V případě potřeby užití zpoplatněné dálnice vozidlem s přidělenou převozní značkou doporučujeme zakoupit krátkodobou dálniční známku.

Dálniční známky je možné nakupovat i hromadně s možností nahrání sady až 200 vozidel najednou (možno překopírovat ze souborů, jako například XLS, TXT), kde počet sad není omezen. Existuje pouze horní hranice 10 tisíc vozidel v rámci jedné hromadné úhrady. Prostřednictvím jednotlivých sad můžete nastavovat rozdílné počátky platnosti, druhy dálničních známek, případně typ pohonu. Zaplatit lze platební kartou nebo bankovním převodem. Po zaplacení vám v rámci jednoho e mailu přijde odkaz pro stažení zkomprimovaného (ZIP) souboru obsahujícího jednotlivá potvrzení o úhradě pro zadaná vozidla, sloužící jako podklad pro účetnictví a daňovou evidenci. Odkaz ke stažení je platný 5 dní.

O zakoupení dálniční známky vystavujeme v souladu s platnou legislativou potvrzení o úhradě.

Dálniční známka je poplatek, nikoliv zboží či služba a z tohoto důvodu není vystavována faktura.

Potvrzení o úhradě má všechny potřebné náležitosti, ze kterých lze jednoznačně identifikovat účetní případ, a je řádným dokladem pro účetnictví i daňovou evidenci. Potvrzení o úhradě můžete například připojit k bankovnímu výpisu, na kterém je zaznamenaná bezhotovostní platba dálniční známky, a na základě obou těchto dokladů zaznamenáte dálniční známku ve svém účetnictví nebo daňové evidenci.

Není. Dálniční známka je poplatek, nikoliv zboží či služba, a proto se na ni daň z přidané hodnoty nevztahuje.

Ano, i pro manipulační značku (speciální značky, které využívají autoservisy, dovozci aut či jejich prodejci místo klasické SPZ) je třeba mít platnou dálniční známku. Manipulační značku lze přenášet z vozidla na vozidlo, které dosud nebylo registrováno a nemá vlastní SPZ. V takovém případě nejde o porušení zákona a dálniční známka je nadále platná. Případný nárok na Eko cenu se dokládá při silniční kontrole na místě.

Automaticky průběžně ověřujeme stav transakcí uskutečněných platební kartou. Pokud byla platba úspěšná, tedy peníze byly z Vaší karty skutečně odečteny, stačí, když vyčkáte pár minut a na Vámi zadanou e‑mailovou adresu Vám přijde potvrzení o úhradě.

V případě, že od objednávky uplynulo již více než 30 minut, a v Ověření platnosti stále nevidíte svoji známku jako platnou, došlo ke stornování objednávky a platba bude vrácena na Váš účet.

Pokud jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P vydaného v České republice je vozidlo, které vás přepravuje osvobozeno automaticky za předpokladu, že jste provozovatelem tohoto vozidla nebo že provozovatelem tohoto vozidla je osoba vám blízká ve smyslu platné právní úpravy (viz § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Není tedy nutné podávat Oznámení osvobození, podmínkou ovšem je, že držitel průkazu musí být vozidlem v době užití zpoplatněného úseku dálnice přepravován.

Na všech pobočkách České pošty a čerpacích stanicích EuroOil, kde se prodávají dálniční známky, jsou přijímány i platby v hotovosti. V samoobslužných kioscích je možná platba pouze platební kartou.

Pokud vaše dálniční známka ještě nezačala platit a znáte autorizační kód známky, který je uvedený na potvrzení o úhradě, přihlaste se do Správy známky. Tam můžete změnit SPZ nebo stát registrace vozidla. Změna je nevratná a je možné ji provést pouze jednou.

Pokud dálniční známka již začala platit, a znáte autorizační kód známky, který je uvedený na potvrzení o úhradě, přihlaste se do Správy známky. Tam můžete opravit až 2 znaky v chybně zadané SPZ nebo opravit stát registrace vozidla. Změna je nevratná a je možné ji provést pouze jednou. Pokud této možnosti využijete, nebude už vaší případné žádosti o vrácení uhrazeného časového poplatku vyhověno, viz Podmínky úhrady.

Pokud jste zakoupili dálniční známku s okamžitou platností na obchodním místě, máte 15 minut od nákupu možnost na tomto obchodním místě špatně zadané údaje opravit (je nutné předložit potvrzení o úhradě).

Speciální SPZ začínající písmeny „EL“ nově (od 1. 3. 2024) neznamená automatický nárok na osvobození od nákupu dálniční známky. Rozhodující je hodnota emisí CO2, které vozidlo produkuje. Pokud je hodnota emisí nulová, tedy vozidlo nemá spalovací motor, máte nárok na osvobození. Vozidla s emisemi CO2 max 50 g/km mají nárok na Eko cenu.

Počátek a konec platnosti dálniční známky naleznete na potvrzení o úhradě.
Při nákupu dálniční známky s okamžitou platností určuje počátek její platnosti den a čas zaplacení, konec platnosti je o půlnoci téhož dne, tedy ve 23 hodin 59 minut 59 sekund.

V případě, že využijete možnost odložit počátek platnosti dálniční známky (můžete ji koupit až s 30denním předstihem), začíná dálniční známka platit vybraný den o půlnoci, konec platnosti jednodenní dálniční známky je vždy v uvedený den ve 23 hodin 59 minut 59 sekund.

Systém elektronické dálniční známky je napojen na Registr silničních vozidel, ze kterého je údaj o pohonu vozidla registrovaného v České republice automaticky načten.

V případě nesprávných nebo neúplných údajů v Registru silničních vozidel, kdy na základě těchto údajů došlo pro vozidlo registrované v České republice k nákupu chybného druhu dálniční známky, máte možnost provést změnu údajů na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Bližší informace naleznete zde.

Pokud na základě těchto nesprávných nebo neúplných údajů došlo pro vozidlo registrované v České republice k nákupu chybného druhu dálniční známky, můžete požádat o vrácení, pokud vyplníte žádost o vrácení uhrazeného časového poplatku. Více informací naleznete v sekci Vrácení zakoupené známky.

Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, prosíme, zašlete nám ji e-mailem na info@edalnice.cz.

Buďte s námi v kontaktu na sociálních sítích