Praktické informace, které se vám budou určitě hodit

Na předchozích stránkách jsme Vám detailně vysvětlili, jak elektronická dálniční známka funguje a které výhody oproti klasickým papírovým kupónům přináší. Mohou Vás však zajímat také praktické rady, a proto jsme sestavili následující otázky a odpovědi.

Pokud budete elektronickou dálniční známku platit platební kartou, stačí vyplnit údaje o vozidle, vybrat druh elektronické dálniční známky spolu s její platností a zaplatit. Dostanete potvrzení do e-mailu nebo fyzicky na obchodním místě a můžete vyrazit na cestu. Pokud zvolíte platbu bankovním převodem, bude možné zpoplatněné úseky dálnic využít až po doručení potvrzení o úhradě.

Potvrzení o úhradě obdržíte, až když bude částka připsaná na náš účet (až 5 dnů).

Elektronická dálniční známka je nepřenosná mezi motorovými vozidly, tudíž v případě prodeje vozidla zůstane elektronická dálniční známka platná pro původní vozidlo.

Při běžném nákupu elektronické dálniční známky určuje počátek její platnosti den a čas zaplacení. Tento údaj naleznete na potvrzení, které dostanete e-mailem, nebo je uvedený na dokladu při nákupu na obchodním místě. Na potvrzení je uveden i konec platnosti elektronické dálniční známky a vždy platí, že je to v uvedený den ve 23 hodin 59 minut 59 sekund.

V případě, že využijete možnost odložit platnost elektronické dálniční známky (můžete ji koupit s předstihem až tři měsíce), začíná elektronická dálniční známka platit vybraný den o půlnoci.

Ano, možnost stanovit si počátek platnosti je nově i u roční elektronické dálniční známky. I roční variantu elektronické dálniční známky si budete moci koupit kdykoliv během roku s tím, že platnost jeden rok se bude počítat od zvoleného dne počátku platnosti. Například když si koupíte roční elektronickou dálniční známku 22. 11. 2021 s platností ode dne nákupu, bude Vám platit do 21. 11. 2022, 23:59:59.

Počátek platnosti všech tří druhů elektronické dálniční známky si můžete při nákupu odložit až o tři měsíce.

Nabízí se několik cest, jak zjistit, kdy Vám končí platnost elektronické dálniční známky. Můžete si ji ověřit online na webu, kde jednoduše zvolíte stát registrace a SPZ vozidla. Další možností je, že zaslání upozornění necháte na nás. Pokud při nákupu elektronické dálniční známky uvedete kontakt a zaškrtnete, že chcete dostat upozornění na končící platnost, zašleme Vám ho.

Myslíme i na řidiče přijíždějící ze zahraničí. E-shop je k dispozici i v jazykových mutacích, stejně jako samoobslužné kiosky. Na fyzických obchodních místech pomůže s nákupem elektronické dálniční známky obsluha.

Motorová vozidla poháněná LPG pohonem nejsou v případě užití zpoplatněné pozemní komunikace v České republice cenově zvýhodněna. Snížené ceny se týkají vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem (i kombinovaná s jiným palivem), přičemž poplatek na 1 rok činí 750 Kč, na 30 dnů 220 Kč a na 10 dnů 155 Kč.

V případě výrazů registrační značka (RZ) a státní poznávací značka (SPZ) se jedná o synonyma, která mají ve vztahu k vozidlu stejný význam, a lze je v textu bez změny významu zaměňovat.

Pojem státní poznávací značka (SPZ) vychází ze Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Pojem registrační značka (RZ) vychází ze  Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

Oba výše uvedené pojmy jsou z pohledu legislativy tedy správné, avšak s přihlédnutím ke skutečnosti, že časové zpoplatnění (elektronická dálniční známka) je upraveno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1. 1. 2021, je v této souvislosti používán pojem státní poznávací značka (SPZ).

Elektronickou dálniční známku nelze převádět mezi jednotlivými vozidly. Pokud však potřebujete změnit samotnou SPZ vozidla při její ztrátě, zničení nebo odcizení, je to možné. Jednoduše vyplníte Avízo o změně SPZ, ke kterému přiložíte kopii dokumentu dokládající změnu SPZ (např. kopii velkého technického průkazu, ve které je uvedena původní i nová SPZ) a můžete vyrazit. Potřebný formulář je ke stažení zde.

Avízo o změně SPZ můžeme dle Podmínek úhrady zpracovat po zaslání Vámi na e-mailovou adresu epodatelna@edalnice.cz, nebo také prostřednictvím datové schránky ws5mh9w, či v listinné podobě nebo osobně na adrese SFDI se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.

V případě potřeby užití zpoplatněné pozemní komunikace vozidlem s přidělenou převozní značkou je nutné zakoupit krátkodobou elektronickou dálniční známku.

Elektronické dálniční známky je možné nakupovat i hromadně s možností nahrání sady až 200 vozidel najednou (možno překopírovat ze souborů, jako např. XLS, TXT atd.), kde počet sad není omezen. Existuje pouze horní hranice 10 tis. vozidel v rámci jedné hromadné úhrady. Prostřednictvím jednotlivých sad můžete nastavovat rozdílné počátky platnosti, druhy elektronických dálničních známek, případně typ pohonu. Zaplatit lze platební kartou nebo bankovním převodem. Po úhradě Vám v rámci jednoho emailu přijde zkomprimovaný (ZIP) soubor obsahující jednotlivá potvrzení o úhradě pro zadaná vozidla, sloužící coby podklad pro účetnictví a daňovou evidenci.

O úhradě časového poplatku vystavujeme v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 480/2020 potvrzení o úhradě časového poplatku, a proto ne fakturu. Navíc se nejedná o zboží ani službu, u kterých je běžné, že se při jejich nákupu faktura vystavuje. Potvrzení o úhradě časového poplatku má všechny potřebné náležitosti, ze kterých lze jednoznačně identifikovat účetní případ, a je řádným dokladem pro účetnictví i daňovou evidenci. Potvrzení můžete např. připojit k bankovnímu výpisu, na kterém je zaznamenaná bezhotovostní úhrada časového poplatku, a na základě obou těchto dokladů zaznamenáte úhradu ve svém účetnictví nebo daňové evidenci.

Není. Elektronická dálniční známka je poplatek, nikoliv zboží či služba, a proto se na ni daň z přidané hodnoty nevztahuje.

Majitelem účtu je Státní fond dopravní infrastruktury, jeho účet je veden u České národní banky; ČNB však nemůže s ohledem na bankovní tajemství uvedené informace poskytovat. Jednoduchou variantou je kontrola provedené transakce (např. prostřednictvím internetového bankovnictví) a toho, zda byla platba provedena na správný účet příjemce (včetně kódu banky /0710), se správným variabilním symbolem (desetimístné číslo) a ve správné výši. Podkladem pro tuto kontrolu jsou platební údaje, které plátce obdržel e-mailem od portálu Edalnice (viz ukázka).

Ano, i pro manipulační značku (speciální značky, které využívají autoservisy, dovozci aut či jejich prodejci místo klasické SPZ) je třeba mít platnou elektronickou dálniční známku. Manipulační značku lze přenášet z vozidla na vozidlo, které dosud nebylo registrováno a nemá vlastní SPZ. V takovém případě nejde o porušení zákona a elektronická známka je nadále platná. Případný nárok na sníženou Eko cenu se dokládá při silniční kontrole na místě.

SFDI má pro přijetí plateb za elektronickou dálniční známku zřízeno několik bankovních účtů. Ty se liší podle toho, zda je platba prováděna platební kartou, převodem z účtu, nebo třeba ze samoobslužného kiosku. Proto při platbě převodem zadávejte vždy toto číslo bankovního účtu: 70009-0009324001/0710. Účet je veden u České národní banky. Dbejte prosím na správně zadaný variabilní symbol do pole Variabilní symbol. Jenom tak budeme schopni spárovat vaši platbu s objednávkou.

Nejspíše došlo k chybě na straně platební brány, která Vás měla přesměrovat zpátky na eDalnice. Systém eDalnice průběžně zjišťuje stav transakce, takže jakmile ověří úspěšné zaplacení, odešle vám Potvrzení o úhradě časového poplatku.

Pokud jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P vydaného v ČR, platí pro vás stejné podmínky pro osvobození vozidla jako doposud, a tedy vozidlo, kterým budete přepravován/a, bude osvobozeno automaticky za předpokladu, že jste provozovatelem tohoto vozidla nebo že provozovatelem tohoto vozidla je osoba vám blízká ve smyslu platné právní úpravy (viz § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Není tedy nutné podávat oznámení osvobození, podmínkou ovšem je, že musíte být vozidlem v době užití zpoplatněné pozemní komunikace přepravován/a.

Na všech pobočkách České pošty a čerpacích stanicích EuroOil, kde se prodávají elektronické dálniční známky, jsou aktuálně přijímány platby v hotovosti. Na samoobslužných kioscích je možná platba pouze platební kartou.

Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, prosíme, zašlete nám ji e-mailem na info@edalnice.cz.

Buďte s námi v kontaktu na sociálních sítích