Vozidla registrovaná v České republice

V případě změny SPZ vozidla registrovaného v České republice není nutné podávat Avízo o změně SPZ, pakliže v Registru silničních vozidel jsou dostupné informace o původní i nové SPZ vozidla. V tomto případě bude změna provedena automaticky. Po automatickém provedení změny SPZ je zasláno změnové potvrzení o úhradě na e-mail pro zaslání potvrzení, byl-li při objednávce sdělen. Ověření změny SPZ můžete provést také zde.

Pokud v Registru silničních vozidel nejsou dostupné potřebné informace pro automatickou změnu SPZ, je nutné nám tuto změnu oznámit. Bližší informace naleznete v sekci „Ostatní vozidla“ níže.

V případě převozní značky, která platí deset dní doporučujeme nákup krátkodobé dálniční známky, jelikož údaje o převozních značkách zpravidla nejsou v Registru silničních vozidel uvedeny a následná změna SPZ nemusí být možná.

Ostatní vozidla (například vozidla registrovaná v zahraničí)

V případě, že se SPZ u Vašeho vozidla změnila, prostřednictvím formuláře Avízo o změně SPZ nám tuto skutečnost oznamte a my Vám Vaši stávající dálniční známku převedeme na novou SPZ.

Změnu na základě avíza je možné provést pouze v případech, kdy se SPZ Vašeho vozidla změnila v rámci stejného vozidla, a to z těchto z důvodů:

 • ztráty SPZ
 • zničení SPZ
 • odcizení SPZ
 • změny SPZ

Změnu nelze provést v případech, kdy by došlo k přenesení dálniční známky na jiné vozidlo, než pro které byla zakoupena.

Pro provedení změny dálniční známky na novou SPZ je nutné doložit:

 • vyplněný formulář Avízo o změně SPZ
 • kopii dokumentu dokládající změnu SPZ v rámci stejného vozidla, ve kterém je uvedena původní i nová SPZ a VIN kód vozidla s výjimkou vozidel registrovaných v České republice, pokud je možné tuto změnu ověřit v Registru silničních vozidel

Možnosti podání

 1. 1
  do datové schránky: ws5mh9w
 2. 2
  e-mailem na adresu: epodatelna@edalnice.cz
 3. 3
  v listinné podobě na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, Česká republika

Žadatel (oznamovatel) uvedený v žádosti je vždy fyzická osoba, nevyplňujte název právnické osoby.

Co je dobré vědět

Pokud jste při nákupu dálniční známky vyplnili chybnou SPZ nebo stát registrace, můžete chybu opravit:

Před počátkem platnosti dálniční známky lze jednou změnit SPZ a stát registrace vozidla ve Správě známky.

V průběhu platnosti dálniční známky lze jednou opravit až dva znaky SPZ a stát registrace vozidla ve Správě známky.

Formuláře