1. 1

  a) Pokud potřebujete ihned vyrazit na cestu, uhraďte dálniční známku na pohon, který vám byl vybrán na základě údajů uvedených v Registru silničních vozidel.

  b) Pokud nepotřebujete ihned vyrazit na cestu, postupujte dle bodu 2. a vyčkejte na změnu údajů v Registru silničních vozidel, poté uhraďte dálniční známku.

 2. 2

  V případě nákupu dálniční známky na pohon vybraný dle nesprávných nebo neúplných údajů v Registru silničních vozidel, doporučujeme provést opravu údajů na pracovišti registru vozidel na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, nebo elektronicky na Portálu dopravy. Bližší informace naleznete v popisu níže:

  Pokud je zjištěn nesoulad dat v Registru silničních vozidel a Technickém průkazu nebo Osvědčení o registraci vozidla, je nutné požádat na pracovišti registru vozidel o doplnění nebo opravu dat. Po předložení dokladů od vozidla na Registru silničních vozidel bude provedena úřední oprava nesprávných nebo neúplných dat. Druhou možností je podání žádosti o doplnění přes obslužný Portál dopravy https://portaldopravy.cz/ – v sekci vozidla podáte žádost o zápis změn údajů. Doklady k vozidlu nahrajete do přílohy žádosti, zvolíte úřad, který má zápis opravit a žádost odešlete. Následně vyčkáte na informaci o provedené opravě údajů. Doplnění je zdarma, bez správního poplatku.

 3. 3

  Po úpravě údajů v Registru silničních vozidel můžete zažádat o vrácení rozdílu ceny, pokud na něj vzniká nárok.

  Žádost podáte prostřednictvím vyplněného formuláře Žádost o vrácení uhrazeného časového poplatku.

  Možnosti podání:
  a) do datové schránky: ws5mh9w
  b) e-mailem na adresu: epodatelna@edalnice.cz
  c) v listinné podobě na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, Česká republika

  Hromadné podání lze odeslat pouze v elektronické formě. Žadatel (oznamovatel) uvedený v žádosti je vždy fyzická osoba, nevyplňujte název právnické osoby. Více informací k jednotlivým možnostem podání naleznete v článku XI. Podmínkách úhrady.

  Více informací k jednotlivým důvodům vrácení včetně výčtu povinných příloh naleznete také v článku XV. Podmínkách úhrady.

 4. 4

  Po vyřízeni žádosti o vráceni uhrazeného časového poplatku vám rozdílová částka bude vrácena. V případě zakoupení dálniční známky na obchodním místě budou finanční prostředky vráceny na bankovní účet uvedený v žádosti. V ostatních případech jsou finanční prostředky vráceny stejnou cestou, jakou byla dálniční známka zaplacena.

  V případě nákupu dálniční známky na pohon vybraný dle nesprávných nebo neúplných údajů v Registru silničních vozidel nebude účtován manipulační poplatek za vyřízení žádosti.