Praktické informace, které se vám budou určitě hodit!

Na předchozích stránkách jsme vám detailně vysvětlili, jak bude elektronická dálniční známka fungovat a které výhody oproti klasickým papírovým kupónům přináší. Mohou vás však zajímat také praktické rady, a proto jsme sestavili následující otázky a odpovědi. Pokud chcete vědět něco dalšího, neváhejte nám napsat, rádi vám odpovíme.

Elektronickou dálniční známku si nemusíte pořizovat hned na začátku ledna, pokud máte platný roční dálniční kupón z roku 2020. Ten bude platit tradičně do 31. 1. 2021.

Pokud budete elektronickou dálniční známku platit platební kartou, stačí vyplnit údaje o vozidle, vybrat druh elektronické dálniční známky spolu s její platností a zaplatit. Dostanete potvrzení do e-mailu nebo fyzicky na obchodním místě a můžete vyrazit na cestu. Pokud zvolíte platbu bankovním převodem, bude možné zpoplatněné úseky dálnic využít až po doručení potvrzení o úhradě.

Elektronické dálniční známky si budete moci koupit od 1. 12. 2020 v e-shopu prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu. K dispozici bude také síť fyzických obchodních míst a samoobslužných kiosků.

Při běžném nákupu elektronické dálniční známky určuje počátek její platnosti den a čas zaplacení. Tento údaj naleznete na potvrzení, které dostanete e-mailem, nebo je uvedený na dokladu při nákupu na obchodním místě. Na potvrzení je uveden i konec platnosti elektronické dálniční známky a vždy platí, že je to v uvedený den ve 23 hodin 59 minut 59 sekund.

V případě, že využijete možnost odložit platnost elektronické dálniční známky (můžete ji koupit s předstihem až tři měsíce), začíná elektronická dálniční známka platit vybraný den o půlnoci.

K podání oznámení o osvobození budete moci využít elektronický webový formulář. Po jeho vyplnění se rozhodnete, zda ho odešlete prostřednictvím datové schránky, nebo si vyplněný formulář stáhnete v PDF formátu, vytisknete ho a s úředně ověřeným podpisem odešlete e-mailem (naskenovaný formulář, na kterém je čitelné úřední ověření podpisu nebo může jít o elektronicky podepsané PDF, které vám vytvoří v síti CzechPOINT) nebo klasicky poštou na adresu:

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955/278
190 00 Praha 9

Budete také moci využít variantu, kdy si do počítače stáhnete prázdný formulář v PDF, vyplníte potřebné údaje, vytisknete ho a opatříte úředně ověřeným podpisem. Následně si vyberete jeden ze způsobů odeslání. Vedle odeslání z datové schránky můžete oznámení o osvobození podat písemně (s úředně ověřeným podpisem) nebo e-mailem (naskenovaný formulář, na kterém je čitelné úřední ověření podpisu). Pokud nemáte k dispozici přístup k internetu, můžete oznámení napsat na čistopis, kde uvedete zákonem dané náležitosti a s úředně ověřeným podpisem, případně plnou mocí, jej zašlete na adresu sídla SFDI. Více informací naleznete v kapitole Osvobození.

 

Ano, možnost stanovit si počátek platnosti bude nově i u roční elektronické dálniční známky. I roční variantu elektronické dálniční známky si budete moci koupit kdykoliv během roku s tím, že platnost jeden rok se bude počítat od zvoleného dne počátku platnosti. Například když si koupíte roční elektronickou dálniční známku 22. 11. 2021 s platností ode dne nákupu, bude vám platit do 21. 11. 2022, 23:59:59.

Počátek platnosti všech tří druhů elektronické dálniční známky bude možné při nákupu odložit až o tři měsíce.

V případě, že kupujete elektronickou dálniční známku na obchodním místě, máte v případě chyby 15 minut od zaplacení na změnu chybně zadaných údajů (na obchodním místě, kde byl nákup učiněn).

Pokud kupujete elektronickou dálniční známku v e-shopu nebo samoobslužném kiosku a chcete, aby platila ihned po zaplacení, věnujte pozornost zadávaným údajům. Systém vás při nákupu vyzve k potvrzení zadaných údajů. V případě, že vše potvrdíte, zaplatíte a následně zjistíte, že údaje jsou chybné, není možné je změnit ani reklamovat.

V případě, že k nákupu elektronické dálniční známky využijete e-shop na webu edalnice.cz a odložíte počátek její platnosti, můžete do začátku platnosti elektronické známky provést úpravu chybně zadaných údajů. Konkrétně: jednu změnu SPZ a jednu změnu počátku platnosti elektronické dálniční známky.

Nabízí se několik cest, jak zjistit, kdy vám končí platnost elektronické dálniční známky. Můžete si ji prověřit online na webu, kde jednoduše zvolíte stát registrace a SPZ vozidla. Další možností je, že zaslání upozornění necháte na nás. Pokud při nákupu elektronické dálniční známky uvedete kontakt a zaškrtnete, že chcete dostat upozornění na končící platnost, zašleme vám ho.

Myslíme i na řidiče přijíždějící ze zahraničí. E-shop bude k dispozici i v jazykových mutacích, stejně jako samoobslužné kiosky. Na fyzických obchodních místech pomůže cizincům s nákupem elektronické dálniční známky obsluha.

Motorová vozidla poháněná LPG pohonem nejsou v případě užití zpoplatněné pozemní komunikace v České republice cenově zvýhodněna. Snížené ceny se týkají vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem; přičemž poplatek na 1 rok činí 1 000 Kč, na 30 dnů 300 Kč a na 10 dnů 200 Kč.

Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, prosíme, zašlete nám ji e-mailem na info@edalnice.cz.

Buďte s námi v kontaktu na sociálních sítích