Otázky a odpovědi

Připravili jsme odpovědi na nejčastější dotazy související s elektronickou dálniční známkou a doplnili o praktické informace, které se vám mohou hodit.

Pokud budete dálniční známku platit platební kartou, stačí vyplnit údaje o vozidle, vybrat druh dálniční známky, zvolit počátek platnosti a zaplatit. Potvrzení o úhradě obdržíte do e‑mailu nebo fyzicky na obchodním místě (kde můžete zaplatit rovněž v hotovosti) a můžete vyrazit na cestu.

Pokud zvolíte platbu bankovním převodem, můžete zpoplatněné úseky dálnic využít až poté, co obdržíte potvrzení o úhradě, přičemž zpracování platby může trvat několik dní.

Dálniční známka je nepřenosná mezi motorovými vozidly, tudíž v případě prodeje vozidla zůstane dálniční známka platná pro vozidlo, pro které byla zakoupena.

Počátek a konec platnosti dálniční známky naleznete na potvrzení o úhradě.

Při nákupu dálniční známky s okamžitou platností určuje počátek její platnosti den a čas zaplacení.

V případě, že využijete možnost odložit počátek platnosti dálniční známky (můžete ji koupit až s 30denním předstihem), začíná dálniční známka platit vybraný den o půlnoci.

Konec platnosti dálniční známky je vždy v uvedený den ve 23 hodin 59 minut 59 sekund.

Ano, při nákupu dálniční známky máte možnost si stanovit její počátek platnosti. Všechny varianty dálniční známky si můžete koupit kdykoliv během roku s tím, že platnost se počítá od zvoleného dne počátku platnosti. Například když si koupíte roční dálniční známku 22. 11. 2023 s okamžitou platností, bude Vám platit do 21. 11. 2024, 23:59:59.

Počátek platnosti všech druhů dálniční známky si můžete při nákupu odložit až o 30 dní.

Platnost dálniční známky si můžete jednoduše ověřit online na webu edalnice.cz ve formuláři Ověření platnosti, kde zvolíte stát registrace a SPZ vozidla.

Případně pokud při nákupu dálniční známky uvedete kontakt a zaškrtnete, že chcete dostat upozornění na končící platnost, zašleme Vám ho v předstihu e‑mailem nebo SMS.

E‑shop je k dispozici ve více jazykových variantách, stejně jako samoobslužné kiosky. Na fyzických obchodních místech pomůže s nákupem dálniční známky obsluha.

Eko cena (snížená cena) je určená pouze pro vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem (i v kombinaci s jiným palivem), přičemž poplatek na 1 rok činí 750 Kč, na 30 dnů 220 Kč a na 10 dnů 155 Kč.

Vozidla poháněná LPG pohonem nejsou v případě užití zpoplatněné dálnice v ČR cenově zvýhodněna. Eko cena se týká vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem (i kombinovaná s jiným palivem), přičemž poplatek na 1 rok činí 750 Kč, na 30 dnů 220 Kč a na 10 dnů 155 Kč.

V případě výrazů registrační značka (RZ) a státní poznávací značka (SPZ) se jedná o synonyma, která mají ve vztahu k vozidlu stejný význam, a lze je v textu bez změny významu zaměňovat.

Pojem státní poznávací značka (SPZ) vychází ze Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Pojem registrační značka (RZ) vychází ze Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

Oba výše uvedené pojmy jsou z pohledu legislativy tedy správné, avšak s přihlédnutím ke skutečnosti, že časové zpoplatnění (elektronická dálniční známka) je upraveno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1. 1. 2021, je v této souvislosti používán pojem státní poznávací značka (SPZ).

Dálniční známku nelze převádět mezi jednotlivými vozidly. Pokud však potřebujete na dálniční známce změnit SPZ vozidla v případě výměny fyzické SPZ, kdy došlo k její ztrátě, zničení nebo odcizení, je to možné. Jednoduše vyplňte Avízo o změně SPZ, ke kterému přiložte kopii dokumentu dokládajícího změnu SPZ (například kopii velkého technického průkazu, ve kterém je uvedena původní i nová SPZ).

Více informací naleznete v sekci Změna SPZ vozidla.

V případě potřeby užití zpoplatněné dálnice vozidlem s přidělenou převozní značkou doporučujeme zakoupit desetidenní dálniční známku.

Dálniční známky je možné nakupovat i hromadně s možností nahrání sady až 200 vozidel najednou (možno překopírovat ze souborů, jako například XLS, TXT), kde počet sad není omezen. Existuje pouze horní hranice 10 tisíc vozidel v rámci jedné hromadné úhrady. Prostřednictvím jednotlivých sad můžete nastavovat rozdílné počátky platnosti, druhy dálničních známek, případně typ pohonu. Zaplatit lze platební kartou nebo bankovním převodem. Po zaplacení Vám v rámci jednoho e‑mailu přijde odkaz pro stažení zkomprimovaného (ZIP) souboru obsahujícího jednotlivá potvrzení o úhradě pro zadaná vozidla, sloužící jako podklad pro účetnictví a daňovou evidenci.

O zakoupení dálniční známky vystavujeme v souladu s platnou legislativou potvrzení o úhradě.

Dálniční známka je poplatek, nikoliv zboží či služba a z tohoto důvodu není vystavována faktura.

Potvrzení o úhradě má všechny potřebné náležitosti, ze kterých lze jednoznačně identifikovat účetní případ, a je řádným dokladem pro účetnictví i daňovou evidenci. Potvrzení o úhradě můžete například připojit k bankovnímu výpisu, na kterém je zaznamenaná bezhotovostní platba dálniční známky, a na základě obou těchto dokladů zaznamenáte dálniční známku ve svém účetnictví nebo daňové evidenci.

Není. Dálniční známka je poplatek, nikoliv zboží či služba, a proto se na ni daň z přidané hodnoty nevztahuje.

Ano, i pro manipulační značku (speciální značky, které využívají autoservisy, dovozci aut či jejich prodejci místo klasické SPZ) je třeba mít platnou dálniční známku. Manipulační značku lze přenášet z vozidla na vozidlo, které dosud nebylo registrováno a nemá vlastní SPZ. V takovém případě nejde o porušení zákona a dálniční známka je nadále platná. Případný nárok na Eko cenu se dokládá při silniční kontrole na místě.

Automaticky průběžně ověřujeme stav transakcí uskutečněných platební kartou. Pokud byla platba úspěšná, tedy peníze z Vaší karty skutečně byly odečteny, stačí, když vyčkáte pár minut a na Vámi zadanou e‑mailovou adresu Vám přijde potvrzení o úhradě.

V případě, že od objednávky uplynulo již více než 30 minut, a v Ověření platnosti stále nevidíte svoji známku jako platnou, došlo ke stornování objednávky a platba bude vrácena na Váš účet.

Pokud jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P vydaného v ČR je vozidlo, které Vás přepravuje osvobozeno automaticky za předpokladu, že jste provozovatelem tohoto vozidla nebo že provozovatelem tohoto vozidla je osoba Vám blízká ve smyslu platné právní úpravy (viz § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Není tedy nutné podávat Oznámení osvobození, podmínkou ovšem je, že držitel průkazu musí být vozidlem v době užití zpoplatněného úseku dálnice přepravován.

Na všech pobočkách České pošty a čerpacích stanicích EuroOil, kde se prodávají dálniční známky, jsou aktuálně přijímány platby v hotovosti. V samoobslužných kioscích je možná platba pouze platební kartou.

Pokud Vaše dálniční známka ještě nezačala platit a znáte autorizační kód známky, který je uvedený na potvrzení o úhradě, přihlaste se na webu edalnice.cz do Správy známky. Tam můžete změnit SPZ nebo stát registrace vozidla. Změna je nevratná a je možné ji provést pouze jednou.

Pokud dálniční známka již začala platit, a znáte autorizační kód známky, který je uvedený na potvrzení o úhradě, přihlaste se na webu edalnice.cz do Správy známky. Tam můžete opravit až 2 znaky v chybně zadané SPZ nebo opravit stát registrace vozidla. Změna je nevratná a je možné ji provést pouze jednou. Pokud této možnosti využijete, pak případné žádosti o Vrácení uhrazeného časového poplatku dle Podmínek úhrady nebude vyhověno.

Pokud jste zakoupili dálniční známku s okamžitou platností na obchodním místě, máte 15 minut od nákupu na opravení špatně zadaných údajů přímo na tom obchodním místě, kde jste známku zakoupili (je nutné předložit potvrzení o úhradě).

Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, prosíme, zašlete nám ji e-mailem na info@edalnice.cz.

Buďte s námi v kontaktu na sociálních sítích