Od ledna 2021 se mění výčet osvobozených vozidel

Hlavní změny týkající se osvobození začnou platit od 1. ledna 2021, některá vozidla však mohou nově bezplatně využívat zpoplatněnou dálniční síť už od začátku roku 2020. Zjistěte, kdo je osvobozen již dnes a jak to bude s osvobozením po zavedení elektronické dálniční známky v roce 2021.

Některé změny platí už od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 jsou vozidla, která používají jako palivo elektrickou energii nebo vodík, případně v kombinaci s jiným palivem (hodnota CO2 nepřesáhne 50 g/km), osvobozena od povinnosti zakoupit dálniční kupón. Tuzemští majitelé elektromobilů a části hybridů jsou po přechodnou dobu osvobozeni a zároveň nemají povinnost podat oznámení Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Se zavedením elektronických dálničních známek od 1. 1. 2021 bude pro některá vozidla nutné oznámení o osvobození podat a některá vozidla budou osvobozena automaticky. Která to jsou, je popsáno níže.

Jak se změní podmínky pro osvobození s příchodem elektronických dálničních známek v roce 2021?

V rámci zjednodušení budou některá vozidla registrovaná v ČR osvobozena automaticky, protože nárok půjde snadno ověřit přes registry státní správy. U těch ostatních bude potřeba podat oznámení o osvobození.

Pozor! U vozidel registrovaných v zahraničí bude zapotřebí podat oznámení vždy.

Co bude platit od ledna 2021?

Vozidla registrovaná v ČR osvobozená automaticky

  • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km), pokud má vozidlo přidělenou speciální SPZ.
  • Vozidla přepravující držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě silniční kontroly stačí předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P.
  • Vozidla sloužící k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. V případě silniční kontroly stačí předložit lékařskou zprávu nebo jiné osvědčení od lékařského zařízení.
  • Historická vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou a průkazem historického vozidla.
Kompletní přehled všech vozidel osvobozených od zpoplatnění naleznete v zákoně č. 13/1997 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2020.

Vozidla registrovaná v ČR osvobozená po podání oznámení

  • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km) bez speciální SPZ.
  • Vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, pokud slouží k přepravě těchto osob.

Vozidla registrovaná v zahraničí osvobozená po podání oznámení

Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km).

Jak bude možné podat oznámení o osvobození

Pro podání oznámení o osvobození bude k dispozici formulář – ten bude možné odeslat v elektronické podobě (přes datovou schránku nebo s ověřeným elektronickým podpisem) nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem poštou nebo osobně v sídle Státního fondu dopravní infrastruktury.

A co bude k osvobození potřeba? Už teď se můžete seznámit s postupem pro osvobození. Nebojte se, není to nic složitého.

  1. 1 Výše si ověříte, zda vaše vozidlo splňuje podmínky pro osvobození.
  2. 2 K podání oznámení o osvobození budete moci využít webový formulář, který lze po vyplnění podat v elektronické nebo listinné podobě s úředně ověřeným podpisem.
  3. 3 Následně obdržíte potvrzení o přijetí oznámení.

Jak postupovat, když podmínky pro osvobození pominou?

 

Po pominutí důvodu pro osvobození vozidla máte ze zákona povinnost tuto skutečnost oznámit Státnímu fondu dopravní infrastruktury, a to ve lhůtě do deseti pracovních dní, jinak se vystavujete pokutě. K podání oznámení o pominutí důvodů pro osvobození budete moci využít webový formulář, který lze po vyplnění podat v elektronické nebo listinné podobě s úředně ověřeným podpisem. Následně obdržíte potvrzení o přijetí oznámení.

Buďte s námi v kontaktu na sociálních sítích