Detaily projektu

Proč vzniká projekt elektronické dálniční známky?

Od 1. 1. 2021 se výrazně zjednoduší systém pořizování a využívání dálničních známek pro občany ČR i pro řidiče ze zahraničí. Elektronickou dálniční známku bude možné koupit přes e-shop, na obchodním místě či v samoobslužném kiosku a ihned vyrazit na cestu.

mobil

Kdo projekt realizuje

V březnu 2020 podepsal Státní fond dopravní infrastruktury smlouvu se státním podnikem Cendis, který byl pověřen vývojem, provozem a případným rozvojem kompletního informačního systému elektronické dálniční známky.

Na projektu aktivně participuje také tým vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci a Ministerstvo dopravy. Dohled v silničním provozu bude zajišťovat Policie ČR a Celní správa ČR.

Finanční prostředky z prodeje elektronických dálničních známek budou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury a budou využity na rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury.

 

 

 

Architektura projektu

Z pohledu architektury se jedná o velmi komplexní systém, který zahrnuje mimo jiné portál pro uživatele, evidenci osvobozených vozidel a kontroly, e-shop, propojení na okolní systémy (distributoři, kontrolní brány, informační systém veřejné správy ad.), call centrum pro řidiče, clearing a účetnictví, statistiky a reporting.

Financování projektu na čtyři roky

Následující graf ilustruje, jaké je rozdělení a poměr nákladů na vybudování, provoz či rozvoj jednotlivých částí celého projektu.

Celkem za čtyři roky
309,1 milionu
 • 40 milionů
  Vybudování EDAZ
 • 43,5 milionu
  Systémový integrátor
 • 80 milionů
  Provoz
 • 32 milionů
  Vybudování kontroly
 • 105,6 milionu
  Služba provoz kontroly
 • 8 milionů
  Rozvoj
Předběžná tržní konzultace: Projevení zájmu o přistoupení

21. 9. 2020 Na základě dvou kol předběžných tržních konzultací z 26. srpna a 14. ...

Články
Pozvánka na 2. kolo předběžné tržní konzultace

29. 8. 2020 Státní fond dopravní infrastruktury oznamuje termín druhého kola předběžné tržní konzultace v rámci ...

Články
Elektronická distribuce – podmínky spolupráce

26. 8. 2020 Jak jsme již dříve avizovali, proběhlo dnes první kolo předběžných tržních konzultací ...

Články

Buďte s námi v kontaktu na sociálních sítích