O elektronické dálniční známce

Rok 2020 je po pětadvaceti letech tím posledním, kdy řidiči směřující na české dálnice využijí klasické papírové dálniční kupóny. Státní fond dopravní infrastruktury ve spolupráci s Ministerstvem dopravy spouští od 1. 1. 2021 systém elektronické dálniční známky. 

Přínosy elektronické dálniční známky

Kdykoliv a odkudkoliv

Elektronickou dálniční známku si budete moci pořídit kdykoliv a odkudkoliv v e-shopu, v síti vybraných obchodních míst nebo v samoobslužných kioscích. Jednoduše si vyberete druh elektronické dálniční známky, stát registrace vozidla, zadáte SPZ, zvolíte počátek platnosti, případně uplatníte nárok na eko cenu (vozidla s pohonem na zemní plyn nebo biometan), zaplatíte a můžete vyrazit na cestu.

Časová flexibilita

Zásadní změnou, kterou elektronické dálniční známky přinesou, bude flexibilita jejich roční varianty – u roční elektronické dálniční známky si budete moci nově zvolit, který den začne platit. Od zvoleného počátku platnosti bude poté roční elektronická dálniční známka platit přesně rok. U všech tří druhů elektronických dálničních známek také bude možné odložit platnost až o tři měsíce, počítáno ode dne nákupu.

Finanční úspora a efektivní kontrola

Zavedením elektronických dálničních známek ušetří stát výraznou finanční částku (odpadají náklady na tisk, distribuci a případnou likvidaci neprodaných papírových kupónů) a zefektivní se kontrola platnosti elektronických dálničních známek přímo v provozu. Pomocí kamer ji bude možné ověřit okamžitě a díky tomu se sníží počet neplatičů.

Druhy a ceny elektronických dálničních známek se oproti roku 2020 nezmění

I nadále tak budete moci vybírat ze tří variant, na které jste byli doposud zvyklí. Dálniční známku v elektronické podobě si budete moci koupit s platností na jeden rok, na 30 nebo na 10 dní. Každý druh elektronické dálniční známky má své barvené logo, zjednoduší vám to orientaci při jejím pořízení.

Vozidla s ekologickým pohonem jsou cenově zvýhodněna. Snížená cena, v ceníku označená jako „Eko cena“, platí pro vozidla s pohonem na zemní plyn nebo biometan.

Standardní cena
1 500 Kč
Eko cena
1 000 Kč
Year Label
Standardní cena
440 Kč
Eko cena
300 Kč
30 days Label
Standardní cena
310 Kč
Eko cena
200 Kč
10 days Label

Jak to bude fungovat?

Systém elektronických dálničních známek bude fungovat na principu ověřování jejich platnosti podle SPZ vozidla. Celý mechanismus fungování a kontroly bude z pohledu řidičů takto jednoduchý.

car
1
Elektronickou dálniční známku si koupíte v e-shopu prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu. K dispozici bude také síť fyzických obchodních míst a samoobslužných kiosků (zejména v příhraničních oblastech) před vjezdem na zpoplatněný úsek dálnice. Vyberete si druh elektronické dálniční známky, vyplníte stát registrace a SPZ vozidla, vyberete počátek platnosti, případně uplatníte nárok na eko cenu (vozidla na zemní plyn nebo biometan), a zaplatíte.
2
Při nákupu v e-shopu dostanete potvrzení do e-mailu, případně si ho můžete stáhnout. Na obchodním místě vám obsluha vystaví papírové potvrzení, kde naleznete všechny podrobnosti. A můžete vyrazit na cestu.
3
Kontrolu platnosti elektronických dálničních známek bude v silničním provozu zajišťovat Policie ČR a Celní správa ČR. Budou k tomu využívat kamery ve vozidlech nebo na kontrolních branách. Na ovládacím tabletu ihned uvidí informaci o tom, zda má vozidlo zakoupenou platnou elektronickou dálniční známku nebo je osvobozeno.
4
Pokud při prvním nákupu elektronické dálniční známky zadáte své kontaktní údaje, pošleme vám včas upozornění na její končící platnost. Pomáháme vám tak snížit riziko pokuty.
5
Pokud zvolíte platbu bankovním převodem, bude možné užít zpoplatněné úseky dálnic až po doručení potvrzení.
6
Pro některá vozidla bude platit osvobození od platby za užití zpoplatněného úseku dálnic. Některá vozidla budou osvobozena automaticky, pro jiná bude třeba podat oznámení na Státní fond dopravní infrastruktury.

Kdo si musí pořídit elektronickou dálniční známku?

Povinnost pořídit si elektronickou dálniční známku bude platit pro motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost činí 3,5 tuny. Na přípojná vozidla a motocykly se povinnost nevztahuje. Avšak od 1. 1. 2021 se rozšíří výčet vozidel, která budou osvobozena.

Již od 1. 1. 2020 jsou osvobozena vozidla, která používají jako palivo elektrickou energii nebo vodík, případně v kombinaci s jiným palivem – pokud hodnota emisí CO2 nepřesáhne 50 g/km.

car

Kontrola a pokuty

Kontrolní orgány Policie ČR a Celní správy ČR podle SPZ vozidla poznají, zda máte platnou elektronickou dálniční známku nebo je vaše vozidlo osvobozeno.

Kontrola bude prováděna přímo na zpoplatněném úseku dálnice prostřednictvím hlídkových vozidel vybavených kamerovým systémem pro rozpoznávání SPZ nebo za pomoci vzdáleného připojení ke kontrolním branám nebo kontrolou na odpočívkách a parkovištích.

Výše pokut

  • Řidiči, kterého systém odhalí na zpoplatněném úseku dálnice bez platné elektronické dálniční známky (a pokud se na něj nevztahuje osvobození), hrozí pokuta až 20 000 Kč.
  • Kontrola se bude týkat také případného zneužití osvobození. Pokud fyzická nebo právnická osoba podá oznámení o osvobození, aniž by na něj měla nárok, ve snaze záměrně systém zneužít, může se pokuta vyšplhat až na 100 000 Kč. Pokud bude zpoplatněný úsek dálnice užívat vozidlo, na které se osvobození vztahuje, ale řidič oznámení o osvobození nepodal, přestože to zákon vyžaduje, hrozí mu pokuta až 5 000 Kč. Stejná výše pokuty hrozí těm, kteří Státnímu fondu dopravní infrastruktury do deseti pracovních dní nenahlásí, že pominuly důvody pro osvobození.

Co se bude dít se získanými daty a fotografiemi?

Kromě nasnímání SPZ vozidla a následného zjištění informací o platnosti elektronické dálniční známky se současně v případě, že vozidlo nemá platnou elektronickou dálniční známku nebo není osvobozeno, pořídí také fotografie vozidla. Ihned po vzniku snímku software záznam rozdělí na fotografii a data a dále už pracuje pouze s daty, která jsou odeslána do systému kontroly.

S fotografiemi se v rámci systému elektronické dálniční známky nepracuje. Jsou uloženy pouze po stanovenou ochrannou dobu, ve které si je může vyžádat Policie ČR či Celní správa ČR pro případné správní řízení. Po uplynutí ochranné doby jsou fotografie automaticky smazány.

Předběžná tržní konzultace: Projevení zájmu o přistoupení

21. 9. 2020 Na základě dvou kol předběžných tržních konzultací z 26. srpna a 14. ...

Články
Pozvánka na 2. kolo předběžné tržní konzultace

29. 8. 2020 Státní fond dopravní infrastruktury oznamuje termín druhého kola předběžné tržní konzultace v rámci ...

Články
Elektronická distribuce – podmínky spolupráce

26. 8. 2020 Jak jsme již dříve avizovali, proběhlo dnes první kolo předběžných tržních konzultací ...

Články

Buďte s námi v kontaktu na sociálních sítích