Fogalommeghatározás

Ezen a weboldalon egyszerűsített meghatározásokat használunk a bonyolult jogalkotási fordulatokhoz, hogy minden világos és érthető legyen. Az alábbiakban valamennyi használt kifejezés áttekintése látható, amelyekhez hozzárendeljük azok a törvényben pontosan meghatározott megfelelőiket.

Tudnia szükséges, hogyan van ez helyesen a törvény szerint?

Az edalnice.cz webhelyen informális kifejezéseket és megnevezéseket használunk, amelyeknek köszönhetően a tartalom érthetőbb. A kifejezések pontos megfogalmazását az utakról szóló 13/1997. sz. törvény határozza meg, mind a 2020 végéig érvényes szövegezésben, mind a 2021. január 1-jén hatályba lépő szövegben. Ha teljes szövegét el szeretné olvasni, Letöltés és hivatkozások helyen találja meg.

pc_edit_en
Azonosító kód
számjegyek és betűk csoportja, amely a kifizetés megerősítésén van megadva. A webáruházon keresztül az Azonosító kód segítségével, a matrica érvényességének kezdete előtt, módosítani lehet a Jármű nyilvántartását, a Jármű rendszámát és a matrica érvényességének kezdetét.
Azonosított átalakítás
az írott formátumú dokumentum teljes digitalizálását, vagy a digitális dokumentum levél formátummű való átalakítását jelenti. Az a dokumentum, amely az átalakítás eredményeként jött létre, ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint az eredeti dokumentum, az átalakítása az elektronikus törvényekről és a dokumentumok engedélyezett átalakításáról szóló módosított 300/2008 sz. törvény szerint történt.
Call centrum
olyan szolgáltatást jelent, amely támogatást nyújt e-mailben:info@edalnice.cz, adatfiók azonosító: ws5mh9w, elektronikus irattárak: epodatelna@edalnice.cz és telefonvonalon: +420 222 266 757, keresztül a nap 24 órájában.
Forgalmazó/szolgáltató
Az Állami Közlekedési Infrastruktúra által az úthasználati díj beszedésével megbízott személy a Tt. 13/1997. számú, 2021. 01. 01-től hatályba lépő közutakról szóló törvénye 21a. § (1) bekezdése értelmében.
Az úthasználati díj (matrica) típusa
a ZPK 21. §-nak 2. és 3-ik bekezdése szerint az úthasználati díj típusainak megkülönböztetéseit jelenti, vagyis annak az időtartamnak megfelelően, amelyért az idődíjat fizetni lehet, és az a járműtípus, amelyért az idődíjat fizetik, és amelynek összegét a ZPK végrehajtási rendelete határozza meg.
Öko ár
Az időalapú úthasználati díj összege, amennyiben a jármű földgáz vagy biometán meghajtású a Tt. 13/1997. számú, 2021. 01. 01-től hatályba lépő közutakról szóló törvénye 21. § (3) bekezdése értelmében.
Elektronikus autópálya matrica
Az úthasználati díjköteles közúti útszakaszok után fizetett időalapú úthasználati díj a Tt. 13/1997. számú, 2021. 01. 01-től hatályba lépő közutakról szóló törvénye 21. § és további rendelkezései értelmében.
Elektronikus aláírás
elismert elektronikus aláírás garantált elektronikus aláírással, amely az elektronikus tranzakciók iránti bizalmat létrehozó szolgáltatásokról szóló módosított 297/2019 sz. törvény szerint a minősített elektronikus aláírás tanúsítványon vagy minősített elektronikus aláíráson alapul.
E-mail
az elektronikus posta címe.
Webáruház
távolról elérhető eszköz az úthasználati díj kifizetésére a felhasználó által vezetett számláról a SFDI megfelelő számlájára a ZPK 21.§ 3. bekezdése szerint, valamint a ZPK jogszabályok végrehajtására a távolról elérhető www.edalnice.cz honlapon keresztül.
Járművek nyilvántartása
a Járművek nyilvántartási információs rendszere a ZPK 21.§ szerint az úthasználati díj rendszerben, amelyben egy adott jármű úthasználati díjának kifizetése után nyilvántartás van vezetve az úthasználati díj kifizetéséről.
Elektronikus autópálya jelzési információs rendszer
Jármű-nyilvántartási információs rendszer az időszámítási rendszerben, amelyben az adott járműre vonatkozó idődíj befizetése után nyilvántartást vezetnek a jármű idődíjának befizetéséről.
Elektronikus matrica megvásárlása
Az időalapú úthasználati díj a Tt. 13/1997. számú, 2021. 01. 01-től hatályba lépő közutakról szóló törvénye 21a.§ 2. bekezdése értelmében való kifizetése.
Tulajdonos
az a személy, aki a jármű nyilvántartásában van bejegyezve és a jármű tulajdonosa.
Értesítés
a matrica érvényesség lejártának közeledtére való figyelmeztetés beállításának lehetősége.
Értékesítési pont
meghatározott pont, ahol a Tt. 13/1997. számú, 2021. 01. 01-től hatályba lépő közutakról szóló törvénye 21a. § szerint készpénzben vagy készpénzmentes átutalással megfizethető az időalapú úthasználati díj.
Mentesség
a Tt. 13/1997. számú, 2021. 01. 01-től hatályba lépő közutakról szóló törvénye 20a.§ szerinti úthasználati díjköteles útszakaszok használata után fizetendő időalapú úthasználati díj megfizetése alól felmentett közúti közlekedési eszközök.
Bejelentő
az a természetes vagy jogi személy, aki bejelentést tesz a rendszám változtatásáról a Jármű Nyilvántartóban vagy az úthasználati díj kifizetésének visszafizetéséről, a mentességről vagy a mentesség megszűnéséről való értesítést benyújtó vagy a személyes adatok feldolgozása során a saját jogainak gyakorlója.
A matrica érvényessége
az az időszak, amelyre a ZPK 21. § 2. bekezdése szerint meg lett térítve a matrica ára.
A kifizetés megerősítése
az SFDI megerősíti az úthasználati díj megfizetését a járműnyilvántartásból, amely tartalmazza a ZPK 21a. § 4. bekezdése és a végrehajtási jogi szabályozás szerinti követelményeket a ZPK számára.
Üzemben tartó
az a személy, aki be van írva a jármű nyilvántartóban, nem szükséges hogy a jármű tulajdonosa legyen, de a Jármű tulajdonosának beleegyezése alapján ténylegesen használja és üzemben tartja a járművet, fizeti az összes költséget, stb.
Önkiszolgáló kioszk
értékesítési pont, ahol a Tt. 13/1997. számú, 2021. 01. 01-től hatályba lépő közutakról szóló törvénye 21a. § szerint készpénzben vagy készpénzmentes átutalással megfizethető az időalapú úthasználati díj. Ezen értékesítési helyek listája a www.edalnice.cz honlapon található.
Értékesítési helyek listája
a www.edalnice.cz honlapon található összes értékesítő helyek listája.
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury, székhely: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, az adatfiók azonosítója ID: e5qaihb, akreditált regisztrátor: epodatelna@edalnice.cz.
SPZ
a járműhöz rendelt rendszám
Az úthasználati díj kifizetése
bármilyen típusú úthasználati díj megfizetése egyetlen (1) rendszám vonatkozásában, készpénz vagy nem készpénzes fizetési rendszer segítségével a webáruházban, az értékesítési ponton vagy az önkiszolgáló kioszkban.
Hivatalosan hitelesített aláírás
olyan aláírás, amelynek hitelességét a dokumentumban egy közigazgatási hatóság vagy az erre felhatalmazott személy ellenőrzi.
Felhasználó
az úthasználati díjat kifizető természetes vagy jogi személy
Gépjármű
a Tt. 13/1997. számú, 2021. 01. 01-től hatályba lépő közutakról szóló törvénye 21. § 1. bekezdése értelmében legalább négykerekű közúti gépjármű, amelynek legnagyobb megengedett tömege legfeljebb 3,5 tonna.
ZPK
a 2021.01.01-n hatályba lépő módosított 13/1997 sz. törvény a közúti közlekedésről.
Fizetős útszakaszok
az autópályák fizetős szakaszait jelöli, amelyek úthasználati díjat jelző közlekedési táblával vannak jelölve, és amelyeknek egy meghatározott gépjárműtípus általi használatára a ZPK 20. §-ának 1. bekezdése alapján úthasználati díjat kell fizetni.