A GDPR és a személyes adatok

Az Állami Közlekedési Infrastruktúra Alap az elektronikus autópályamatrica információs rendszer (a továbbiakban: „Járműnyilvántartás”) működtetésével összefüggésben személyes adatokat kezel, és a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint  a Tt. 110/2019. számú, a személyes adatok kezeléséről szóló törvénye hatálya alá tartozik.

Ezen az oldalon tájékozódhat arról, hogy az Állami Közlekedési Infrastruktúra Alap mely személyes adatokat gyűjti és milyen célokra használja fel, illetve milyen forrásból szerzi be az Ön személyes adatait, hogyan kezeli azokat és hogyan történik azok feldolgozása.

Ez a weboldal olyan elérhetőségeket is tartalmaz, ahol további információkat kaphat a személyes adatok kezeléséről, és ahol gyakorolhatja személyes adatvédelmi jogait.

A személyes adatok adatkezelője

A személyes adatok kezelője az Állami Közlekedési Infrastruktúra Alap (a továbbiakban: „SFDI”).

Székhely: Sokolovská 1955/278, 190 00 Prága 9, Csehország

Cégjegyzékszám: 70856508

E‑mail: epodatelna@edalnice.cz

Telefonszám: +420 222 266 757

Adattároló azonosító: ws5mh9w

www.edalnice.cz , www.sfdi.cz

Az SFDI-re a Tt. 104/2000. számú, többszörösen módosított, az Állami Közlekedési Infrastruktúra Alapról szóló törvénye vonatkozik.

További információ  az érintett jogainak gyakorlásáról

Az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelem

Az SFDI adatvédelmi tisztviselője

 1. Ing. Jakub Voneš
 2. poverenec@sfdi.cz
A személyes adatok adatkezelőjeként az SFDI határozza meg, hogy mely személyes adatokat  milyen célokra   dolgozzák fel, és  mely adatok felelnek meg  valamennyi adatvédelmi  követelménynek. A személyes adatok feldolgozói és címzettjei itt vannak feltüntetve.

Alapvető információ a személyes adatok feldolgozásáról

1.    Az adatkezelés céljai és a kezelt személyes adatok köre

Az SFDI és az adatfeldolgozók az Ön személyes adatait manuálisan és automatikusan dolgozzák fel. A járműnyilvántartásból való információszerzéshez automatizált döntéshozatal és profilalkotás is kapcsolódik.  Ezt az automatizált döntéshozatalt és profilalkotást a módosított, a közutakról szóló 13/1997. sz. törvény (a továbbiakban: „a közutakról szóló törvény”) engedélyezi. Ez a döntés lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy automatikusan mentesítse vagy beárazza az elektronikus autópálya matricát (a továbbiakban: „idődíj”). Az Ön személyes adatait az SFDI alkalmazottai vagy az adatfeldolgozók alkalmazottai kezelik, akiket a személyes adatok védelme tekintetében köti a titoktartási kötelezettség és kötelező belső szabályzat, illetve az SFDI és a feldolgozó közötti szerződéses viszony.

a) A gépjárművek nyilvántartása az IS EDAZ rendszerben

Ebből a célból az SFDI vagy az adatfeldolgozók (CENDIS, s.p., ill. kereskedelmi üzletben történő fizetés esetén a Česká pošta, s.p. vagy a ČEPRO, a.s.) a következő adatokat dolgozzák fel:

 • A nyilvántartási szám (a nyilvántartásba vétel szerinti államot is beleértve);
 • Annak az időszaknak a kezdete és vége, amelyre az idődíjat fizetik;
 • A meghajtásra vonatkozó információk (biometán, földgáz, plug-in hibrid);
 • Bankszámlaszám vagy (hiányos) hitelkártyaszám;
 • A megrendelés létrehozásának dátuma és időpontja;
 • A fizetés dátuma, időpontja és helye;
 • E-mail vagy telefonszám (meg van adva)
  • E-mail a visszaigazolás elküldéséhez;
  • E-mail az értesítés küldéséhez;
  • Telefonszám az értesítés küldéséhez.
 • Információk a következőkről:
  • a rendszámtábla módosítása (a közúti járműnyilvántartásból vagy értesítésből származó információ esetén);
  • a járművek mentessége az időalapú díjfizetés alól (a közúti járműnyilvántartásból vagy értesítésből származó információk esetén);
  • a járművek időbeli díjfizetés alóli mentesség okának megszűnése (a közúti járműnyilvántartásból vagy értesítésből származó információk esetében);
  • a befizetett idődíj visszatérítése (a nyilatkozatból).

Az SFDI ezeket az adatokat közvetlenül a felhasználóktól, adatfeldolgozóktól vagy a Cseh Köztársaság közúti járműnyilvántartásától (a továbbiakban: „RSV”) szerzi be. Személyes adatok megadásának elmulasztása esetén (rendszám, beleértve a regisztráció szerinti államot, az idődíj időszakának kezdetét és végét, a jármű meghajtására vonatkozó információkat és az e-mail címet, amelyre a visszaigazolást küldik, az edalnice.cz oldalon történő fizetés esetén), a járműre vonatkozó idődíj befizetése nem rögzíthető az EDAS IS-ben.

EDAZ IS-ben a személyes adatokat annak az időszaknak végétől számított 2 évig tárolják, amelyre az idődíjat befizették. A személyes adatok adott feldolgozásának célja a közérdekű feladat elvégzése vagy a ZPK szerinti hatósági jogkör gyakorlása.

b) A rendszámtábla változása

Ehhez az SFDI vagy az adatfeldolgozó (CENDIS, s.p.) a következő adatokat dolgozza fel:

 • az eredeti nyilvántartási szám (rendszámtábla; a nyilvántartásba vétel országát is beleértve);
 • új rendszámtábla (a nyilvántartásba vétel országát is beleértve).

Az RSV-ben nyilvántartott járművek esetében a rendszámtábla változására vonatkozó információk frissítése a rendszámtábla változásáról szóló bejelentés benyújtása nélkül történik. RSV-ben nem nyilvántartott járművek esetében be kell jelenteni a rendszámváltoztatást, és a következő információkat kell megadni:

 • a bejelentő személyes adatai:
  • Elő- és utónév;
  • Telefonszám és e-mail cím (ha van);
  • Levelezési cím;
 • a tulajdonos vagy üzemeltető személyes adat
  • A jármű forgalmi engedélyében vagy a rendszámtábla megváltoztatását igazoló egyéb dokumentumban szereplő személyes adatok;

Az SFDI ezeket a személyes adatokat közvetlenül a felhasználóktól vagy az RSV-ből szerzi be. Személyes adatok megadásának elmulasztása esetén a rendszámtábla módosítása nem rögzíthető.

Állami rendszámtábla-változtatási bejelentés benyújtása esetén az adatok tárolása az elektronikus fájlszolgáltatásban (a továbbiakban: „TESS”) vagy az SFDI fájlszolgáltatásban történik az érvényes SFDI fájlszabályoknak megfelelően. A tárolási idő legalább 10 év. A személyes adatok feldolgozásra a közérdekből vagy a közhatalom gyakorlása során ellátott feladat teljesítéséhez szükséges okból kerül sor, és erre az adatkezelő felhatalmazást kapott a Tt. 499/2004. számú, archiválásról és iratkezelésről szóló törvénye értelmében, a későbbi módosításoknak megfelelően.

Az EDAS IS járműnyilvántartásában szereplő adatok (a rendszámtábla és a rendszámtábla változására vonatkozó információk) esetében az adatokat az EDAS IS járműnyilvántartásának a) pontja szerint kell kezelni. 

c) A járművek időalapú díjfizetés alóli mentességének nyilvántartása

Ehhez az SFDI vagy az adatfeldolgozó (CENDIS, s.p.) a következő adatokat dolgozza fel:

 • nyilvántartási szám (rendszám; a nyilvántartásba vétel szerinti államot is beleértve).

RSV-ben nyilvántartásba vett járművek esetében a mentességre vonatkozó információk frissítése anélkül történik, hogy az idődíj alóli mentességről értesítést kellene benyújtani, amennyiben a mentességhez szükséges információk megtalálhatók az RSV-ben. Az RSV-ben nyilvántartásba nem vett járművek esetében az idődíj alóli mentességről szóló értesítésre van szükség, és ehhez a következő információkat kell megadni:

 • a bejelentő személyes adatai:
  • Elő- és utónév;
  • Születési dátum;
  • Telefonszám és e-mail cím (ha van);
  • Levelezési cím;
  • Hitelesített aláírás vagy annak elektronikus megfelelője.
 • a tulajdonos vagy üzemeltető személyes adatai:
  • A jármű forgalmi engedélyében vagy a mentességre vonatkozó jogosultságot igazoló egyéb dokumentumban szereplő személyes adatok;
  • Meghatalmazás (a bejelentő képviselete esetén).

Az SFDI ezeket a személyes adatokat közvetlenül a felhasználóktól vagy az RSV-ből szerzi be. Személyes adatok megadásának elmulasztása esetén a jármű idődíj alóli mentesítése nem rögzíthető.

A jármű idődíj alóli mentességéről szóló bejelentés benyújtása esetén az adatokat a TESS-ben vagy az SFDI fájlszolgáltatásban tárolják az érvényes SFDI fájlszabályoknak megfelelően. A tárolási időszak legalább 3 év. Az személyes adatok feldolgozásra a közérdekből vagy a közhatalom gyakorlása során ellátott feladat teljesítéséhez szükséges okból kerül sor, és erre az adatkezelő felhatalmazást kapott a Tt. 499/2004. számú, archiválásról és iratkezelésről szóló törvénye értelmében, a későbbi módosításoknak megfelelően.

EDAZ IS járműnyilvántartásában szereplő adatok esetében (a rendszám és a járművek idődíjfizetés alóli mentesítésének oka) az adatokat az EDAZ IS járműnyilvántartásának a) pontja szerint kezelik.

d) A járművek idődíjfizetés alóli mentességére vonatkozó okok megszűnése

Ehhez az SFDI vagy az adatfeldolgozó (CENDIS, s.p.) a következő adatokat dolgozza fel:

 • a nyilvántartási szám (rendszám; a nyilvántartásba vétel szerinti államot is beleértve).

RSV-ben nyilvántartásba vett járművek esetében a mentességi okok megszűnésére vonatkozó információkat a mentességi okok megszűnésének bejelentése nélkül kell frissíteni, már amennyiben a mentességi okok megszűnéséhez szükséges információk az RSV-ben rendelkezésre állnak. Az RSV-ben nyilvántartásba nem vett járművek esetében az idődíj alóli mentesség okának megszűnéséről szóló értesítésre van szükség, és ehhez a következő információkat kell megadni:

 • a bejelentő személyes adatai:
  • Elő- és utónév;
  • Születési dátum;
  • Telefonszám és e-mail cím (ha van);
  • Levelezési cím;
  • Hitelesített aláírás vagy annak elektronikus megfelelője.
 • a tulajdonos vagy üzemeltető személyes adatai:
  • Meghatalmazás (a bejelentő képviselete esetén).

Az SFDI ezeket a személyes adatokat közvetlenül a felhasználóktól vagy az RSV-ből szerzi be. Személyes adatok megadásának elmulasztása esetén a jármű idődíj alóli mentesítési okának megszűnése nem rögzíthető.

A jármű idődíj alóli mentességi okának megszűnéséről szóló bejelentés benyújtása esetén az adatokat a TESS-ben vagy az SFDI fájlszolgáltatásban tárolják az érvényes SFDI fájlszabályoknak megfelelően. A tárolási időszak legalább 3 év. A személyes adatok feldolgozásra a közérdekből vagy a közhatalom gyakorlása során ellátott feladat teljesítéséhez szükséges okból kerül sor, és erre az adatkezelő felhatalmazást kapott a Tt. 499/2004. számú, archiválásról és iratkezelésről szóló törvénye értelmében, a későbbi módosításoknak megfelelően.

EDAZ IS járműnyilvántartásában szereplő adatok (rendszámtábla) esetében az adatokat az EDAZ IS járműnyilvántartásának a) pontja szerint kell kezelni.

e) Kérelem a megfizetett idődíj visszatérítésére

Ehhez az SFDI vagy az adatfeldolgozó (CENDIS, s.p.) a következő adatokat dolgozza fel:

 • a nyilvántartási szám (rendszám; a nyilvántartásba vétel szerinti államot is beleértve).
 • a bejelentő sz
  • Elő- és utónév;
  • Telefonszám és e-mail cím (ha van);
  • Levelezési cím;
  • Bankszámlaszám (ha meg van adva);

Az SFDI ezeket a személyes adatokat közvetlenül a bejelentőktől szerzi be. Személyes adatok megadásának elmulasztása esetén a befizetett idődíj visszatérítésére nem kerülhet sor.

A befizetett idődíj visszatérítése esetén az adatok tárolása a TESS-ben vagy az SFDI fájlszolgáltatásban történik az érvényes SFDI fájlszabályoknak megfelelően. A tárolási időszak legalább 3 év. A személyes adatok feldolgozásra a közérdekből vagy a közhatalom gyakorlása során ellátott feladat teljesítéséhez szükséges okból kerül sor, és erre az adatkezelő felhatalmazást kapott a Tt. 499/2004. számú archiválásról és iratkezelésről szóló törvénye értelmében, a későbbi módosításoknak megfelelően.

EDAZ IS járműnyilvántartásában szereplő adatok esetében (állami rendszámtábla) az adatok kezelése a módosított 89/2012. sz. törvénnyel, a Polgári Törvénykönyvvel összhangban történik.

f) Az elektronikus útdíjszedési rendszerben rögzített járművek nyilvántartása

Ehhez az SFDI vagy az adatfeldolgozó (CENDIS, s.p.) a következő adatokat dolgozza fel:

 • A nyilvántartási szám (rendszám; a nyilvántartásba vétel szerinti államot is beleértve);
 • Információ arról, hogy a jármű regisztrálva van-e az elektronikus útdíjszedési rendszerben.

Az SFDI ezeket a személyes adatokat az elektronikus útdíjrendszer üzemeltetőjétől szerzi be.

Az elektronikus útdíjszedési rendszerben nyilvántartott járművek nyilvántartása esetében az adatokat az EDAZ IS-ben tárolják. A tárolási időszak a járműnek az elektronikus útdíjszedési rendszerben való regisztrációjának időtartamára szól.  A személyes adatok adott feldolgozásának célja a közérdekű feladat elvégzése vagy a ZPK szerinti hatósági jogkör gyakorlása.

g) Az idődíjfizetés ellenőrzésének lehetővé tétele az ellenőrző kapukon vagy a mozgó ellenőrző állomásokon elhelyezett kamerák segítségével

Ehhez az SFDI vagy az adatfeldolgozók (CENDIS, s.p.; a Cseh Köztársaság rendőrsége; a Cseh Köztársaság vámhatósága) a következő adatokat dolgozzák fel:

 • Fénykép (amely tartalmazhatja a járművezető vagy az utas személyes adatait), a felvétel helyével és idejével együtt;
 • Nyilvántartási szám (rendszám; a nyilvántartásba vétel szerinti államot is beleértve).

Ezeket az adatokat az SFDI az ellenőrző kapukon vagy a mozgó ellenőrző állomásokon elhelyezett kamerák segítségével szerzi be.

Az idődíjfizetés ellenőrzésének lehetővé tétele esetén az adatokat az ellenőrző kapuknál vagy a Cseh Köztársaság Rendőrségének/Vámigazgatásának létesítményeiben tárolják. A tárolási idő a megszerzéstől számított 24 óra, majd a Cseh Köztársaság Rendőrségének / Vámigazgatásának létesítményébe tölthető le, ahol további 48 órán keresztül tárolható. A személyes adatok adott feldolgozásának célja a közérdekű feladat elvégzése vagy a ZPK szerinti hatósági jogkör gyakorlása.

h) A rendszámfelismerő algoritmus ellenőrzése

Ehhez az SFDI vagy az adatfeldolgozó (CENDIS, s.p.) a következő adatokat dolgozza fel:

 • rendszám (a jármű nyilvántartási államát is beleértve) – a fénykép kivágása.

Az SFDI ezeket az adatokat az ellenőrző kapukon elhelyezett kamerák segítségével szerzi be.

Amennyiben a rendszámfelismerő algoritmus ellenőrzése engedélyezve van, az adatokat az ellenőrző kapuknál és az EDAZ IS-ben tárolják. A tárolási idő a felvétel időpontjától számított 24 óra. A személyes adatok adott feldolgozásának célja a közérdekű feladat elvégzése vagy a ZPK szerinti hatósági jogkör gyakorlása.

i) Az önkiszolgáló pavilonok ellenőrzése réskamerával

Ehhez az SFDI vagy az adatfeldolgozó (CENDIS, s.p.) a következő adatokat dolgozza fel:

 • Kamerafelvételek (amelyek az önkiszolgáló pavilon felhasználójának személyes adatait tartalmazzák) a felvétel helyével és idejével együtt.

Ezeket az adatokat az SFDI az önkiszolgáló pavilonokon elhelyezett kamerák segítségével szerzi be.

Az önkiszolgáló pavilon ellenőrzése esetén az adatokat a pavilonokban tárolják. A tárolási idő a felvételtől számított 5 nap. A személyes adatok adott feldolgozásának célja az adatkezelő jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai.

j) Az elektronikus idődíjjal kapcsolatos egyéb beadványok kezelése, a megkereséseket is beleértve

Ehhez az SFDI vagy az adatfeldolgozó (CENDIS, s.p.) a következő adatokat dolgozza fel:

 • a bejelentő/feljelentő személyes adatai:
  • Elő- és utónév;
  • Születési dátum;
  • Lakcím;
  • Telefonszám és e-mail cím;
  • Hitelesített aláírás vagy annak elektronikus megfelelője.

Az SFDI ezeket a személyes adatokat a bejelentőktől vagy a feljelentőktől szerzi be.

Elektronikus idődíjjal kapcsolatos egyéb beadványok kezelése esetén, a megkereséseket is beleértve, az adatok tárolása a TESS-ben vagy az SFDI fájlszolgáltatásban történik az érvényes SFDI fájlszabályoknak megfelelően. A tárolás időtartama általában legalább 5 év, de az EDAZ IS-ben szereplő személyes adatok szolgáltatására irányuló kérelmek esetében ez az időtartam legalább 5 év. Az adminisztrációs felülethez való hozzáférésre jogosult személy kérelme esetén legalább 10 év. A személyes adatok feldolgozásra a közérdekből vagy a közhatalom gyakorlása során ellátott feladat teljesítéséhez szükséges okból kerül sor, és erre az adatkezelő felhatalmazást kapott a Tt. 499/2004. számú, archiválásról és iratkezelésről szóló törvénye értelmében, a későbbi módosításoknak megfelelően.

k) A rendszergazdák és a feldolgozók felhasználói fiókjainak karbantartása és engedélyezése az EDAZ IS rendszerben

Ehhez az SFDI vagy az adatfeldolgozó (CENDIS, s.p.) a következő adatokat dolgozza fel:

 • az adatkezelő alkalmazottainak vagy az adatfeldolgozók személyes adatai:
  • Elő- és utónév;
  • Telefonszám és e-mail cím.

Az SFDI ezeket a személyes adatokat az adatfeldolgozóktól szerzi be.

Felhasználói fiókok esetében az adatokat az EDAZ IS tárolja. A tárolás időtartama általában a felhasználói fiók időtartamára szól. A személyes adatok adott feldolgozásának célja az adatkezelő jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai.

l) Technikai, preferenciális és analitikai sütik használata

Ehhez az SFDI vagy az adatfeldolgozók (CENDIS, s.p.; Google LLC) a következő adatokat dolgozzák fel:

 • az oldalak látogatóinak személyes adatai:
  • IP-cím.

Ezeket a személyes adatokat az SFDI sütik segítségével szerzi meg.

A technikai sütik feldolgozására az érintett adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges alapon kerül sor, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai. A tárolási időszakot az egyes sütik jelzik itt.

A preferenciális és analitikai sütik feldolgozása az érintett személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulásán alapul.A tárolási időszakot az egyes sütik jelzik itt.

2.    A személyes adatok átadása és azok címzettjei

Az Ön személyes személyes adatai átadhatók azoknak a hatóságoknak, amelyeknek az SFDI a jogszabályokkal összhangban személyes adatokat köteles továbbítani, különös tekintettel a közúti közlekedési törvényre.

Az Ön személyes adatait az IS EDAZ által létrehozott CENDIS, s.p. társaság számára teszik elérhetővé hívásközpont-szolgáltatások (Call centrum) nyújtása céljából, viszont ez a társaság nem jogosult az Ön személyes adatait harmadik felek részére átadni, vagy a személyes adatokat saját célra felhasználni, illetve belefoglalni azokat a harmadik feleknek nyújtott szolgáltatásokba. Az időalapú díj ellenőrzésének lehetővé tétele esetén az Ön személyes adataihoz hozzáférést biztosítunk, illetve átadjuk azokat a Cseh Köztársaság Rendőrségének és a Cseh Köztársaság Vámhivatalának.  

Az IP cím kivételével, az SFDI nem továbbít személyes adatokat harmadik országokba, és nem adja át azokat nemzetközi szervezeteknek. Az IP címek feldolgozására a Google LLC létesítményeiben kerülhet sor (https://www.google.com/about/datacenters/locations/) vagy a Google LLC adatfeldolgozóinak létesítményeiben (https://business.safety.google/adssubprocessors/), amelyek bejegyzett székhelye lehet harmadik országokban is. Az SFDI adatfeldolgozási megállapodást kötött a Google LLC-vel, amely rögzíti az exportőr (SFDI) és az importőr (Google LLC) közötti felelősséget, és amelyben a Google LLC kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő biztosítékokat nyújt és védőintézkedéseket biztosít az Európai Unión belüli szintű védelem biztosítása érdekében.

3.    Az érintett jogai

a)    A hozzájárulás visszavonásának joga

Ha az SFDI az érintett hozzájárulásával dolgoz fel személyes adatokat, az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni.

b)   Személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az SFDI-től megerősítést kérjen arról, hogy személyes adatait feldolgozzák-e vagy sem. Amennyiben feldolgozzák őket, jogában áll hozzáférni ezekhez a következő információkkal együtt:

 • az adatkezelés célja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem határozható meg, akkor ezen időtartam meghatározásához használt szempontok;
 • joga van az SFDI-től követelni a személyes adatok helyesbítését vagy törlésétkérésére, azok kezelésének korlátozását vagy joga van az ilyen feldolgozás ellen tiltakozni;
 • panasz benyújtásának joga az Adatvédelmi Hivatalhoz;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az alkalmazott eljárással kapcsolatban történik-e automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, valamint az ilyen adatkezelés jelentősége és várható következményei.

Az SFDI a kezelt személyes adatokról és az azokra vonatkozó információkról ingyenes másolatot biztosít. Kizárólag abban az esetben, ha a kérelmek nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy nem méltányosak, különösen azért, mert ismétlődnek, az SFDI a személyes adatok megadására vonatkozó Díjtáblázat szerinti ésszerű díjat számíthat fel, amely itt található: www.sfdi.cz/soubory/gdpr/gdpr_sazebnik_uhrad.pdf. Ha a kérelmet elektronikus formában nyújtották be, az SFDI eltérő kérés hiányában az általánosan használt elektronikus formában adja meg az információkat.

c)    A helyesbítéshez való jog

Abban az esetben, ha az érintett pontatlanságot fedez fel személyes adataiban, jogosult arra, hogy az SFDI indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére is, ideértve a kiegészítő nyilatkozat megtételét is.

d)   A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait az SFDI törölje, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonása és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogi ok hiánya;
 • tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogos ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törléshez való jog nem alkalmazható, ha van jogi kivétel, különösen azért, mert a személyes adatok feldolgozása az alábbiakhoz szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • olyan jogi kötelezettség teljesítése, amely az Európai Unió vagy a Cseh Köztársaság jogszabályai szerint feldolgozást igényel, vagy az SFDI-re bízott közérdekből vagy közhatalom gyakorlása során végzett feladat teljesítése érdekében;
 • közérdekű archiválási, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokra, ha a törlési jog valószínűleg megakadályozza vagy súlyosan veszélyezteti az adatkezelés céljainak megvalósítását;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e)    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult a személyes adatok SFDI általi feldolgozásának korlátozására az alábbi esetekben:

 • a személyes adatok pontosságának megcáfolása- az SFDI a feldolgozást a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges időre korlátozza;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett megtagadja a személyes adatok törlését, és ehelyett felhasználásuk korlátozását kéri;
 • Az SFDI-nek már nincs szüksége személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényeinek megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • tiltakozik az adatkezelés ellen mindaddig, amíg be nem bizonyosodik, hogy az SFDI jogos indokai nagyobb súllyal bírnak mint az érintett jogos indokai.

Amennyiben a feldolgozás korlátozott volt, a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával lehet feldolgozni, vagy jogi igények megállapítása, gyakorlása vagy védelme céljából, egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió vagy a Cseh Köztársaság fontos közérdeke alapján.

f)     Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megszerezze, és jogosult kérni ezen adatok továbbítását egy másik adatkezelőhöz anélkül, hogy ezt az SFDI akadályozná, feltéve, hogy:

 • a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásával történik;
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az SFDI, amennyiben ez technikailag lehetséges, továbbítja az adatokat egy másik adatkezelőnek az érintett kérésére. Ez a jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatfeldolgozás közérdekből történik vagy az SFDI-re mint adatkezelőre bízott, közhatósági megbízottként végzett feladat teljesítéséhez szükséges.

g)   A tiltakozáshoz való jog

Az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha az adatkezelésre vonatkozó jogi igény a közérdekből vagy közhatalmi jogkör gyakorlása során végzett feladat ellátása, vagy az adatkezelés szükséges a az adatkezelő jogos érdekei alapján, ideértve az e rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az SFDI a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

h)   Az a jog, hogy ne legyen automatizált egyedi döntések tárgya, ideértve a profilalkotást is

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az uniós ügynökségek és kirendeltségek olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntésének hatálya, amely rá nézve kedvezőtlen joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez olyan esetekre nem vonatkozik , ahol a döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges, azt az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog engedélyezi, amely az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is előír, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

4.       Az érintett jogainak gyakorlása

A jogok gyakorlásának igényléséhez ki kell töltenie a vonatkozó PDF formanyomtatványt, amelyet az alább meghatározott módokon küldhet el. Az SFDI a visszaélés lehetséges kockázataira és az érintett (pl. ügyfél, munkavállaló, beszállító stb.) személyes adatainak védelmére tekintettel korlátozza a kommunikációs csatornákat, amelyeket az érintett jogának gyakorlása érdekében el lehet fogadni és kezelni lehet. Az érintett egyértelmű azonosításához az alábbi személyes adatokra van szükség: név, vezetéknév, születési idő, állandó lakcím

 1. Az Elektronikus Autópályamatrica kezeléséhez meghatározott adattárolóba ws5mh9w azonosítóval a https://mojedatovaschranka.cz/ weboldalon.
 2. E-mailben a következő címre: epodatelna@edalnice.cz (elektronikusan kitöltött .PDF nyomtatvány vagy szkennelt kitöltött, elektronikus aláírással ellátott PDF nyomtatvány, amely esetében egy külön jogszabály határozza meg a saját kezű aláírás joghatásait, illetve biztosíthatja a kinyomtatott és kitöltött űrlap elektronikus konvertálását, amit a Czech Point megjelölésű hivatalos helyeken biztosítanak az ön számára),
 3. Levél formájában postai szolgáltatón keresztül hitelesített aláírással ellátva a következő címre: Státní fond dopravní infrastruktury (Állami Közlekedési Infrastruktúra Alap), Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.
 4. Ha nem rendelkezik internet hozzáféréssel, a bejelentést szabad formában is megírhatja, ahol is feltünteti a törvény által meghatározott adatokat, ellátja hitelesített aláírással, esetlegesen meghatalmazással, és elküldi az SFDI székhelyének címére.

Letölthető formanyomtatvány

Az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelem

Ha a kérelmet az SFDI elérhetőségeire küldi el, amelyek nem szerepeknek kommunikációs csatornákként az ön jogainak gyakorlása iránti kérelem benyújtásához, kérését akkor is továbbítjuk feldolgozásra.


Legyen kapcsolatban velünk a közösségi hálókon keresztül is