Felmentés

Mentességi nyilatkozat

Nem automatikus mentességet élvező járművek esetében a mentesség igénybevételéhez mentességi nyilatkozatot kell benyújtani a díjköteles autópálya használata előtt.

A nyilatkozathoz a következőket kell benyújtani:

 • kitöltött Mentességi nyilatkozat űrlap
 • kötelező mellékletek

A mentesség egyes indokairól, a kötelező mellékletek listáját is beleértve, a XIII. cikkben Fizetési feltételek található további információ.

Csoportos mentességi nyilatkozat

Csoportos mentességi nyilatkozat csak abban az esetben nyújtható be, ha a kérdéses járművek üzemeltetője egy és ugyanaz a személy, és a járművek ugyanazon mentességi okból mentesülnek.

Csoportos kérelemhez a következőket kell benyújtani:

 • kitöltött Mentességi nyilatkozat űrlap
 • kitöltött Csoportos mentességi nyilatkozat melléklet
 • kötelező mellékletek

A mentesség egyes indokairól, a kötelező mellékletek listáját is beleértve, a XIII. cikkben Fizetési feltételek található további információ.

Értesítés a mentesség megszűnéséről

A mentességi ok megszűnése esetén, a jármű üzemeltetője (a bejelentő) köteles legkésőbb a mentességi okok megszűnését követő 10 munkanapon belül bejelenteni ezt a tényt.

A nyilatkozathoz a következőket kell benyújtani:

 • a kitöltött „Mentességi okok megszűnéséről szóló nyilatkozat” c. formanyomtatvány

A nyilatkozatban foglalt eltérő rendelkezések hiányában a szóban forgó járműre vonatkozó valamennyi mentességet törölni kell.

A mentesség megszűnésére vonatkozó csoportos nyilatkozat

A megszűnésre vonatkozó csoportos nyilatkozatot csak abban az esetben lehet megtenni, ha a kérdéses járművek üzemeltetője egy és ugyanaz a személy.

A nyilatkozathoz a következőket kell benyújtani:

 • kitöltött „Mentességi okok megszűnéséről szóló nyilatkozat” c. formanyomtatvány
 • a mentességi okok megszűnéséről szóló csoportos nyilatkozat kitöltött melléklete

A nyilatkozatban foglalt eltérő rendelkezések hiányában a szóban forgó járművekre vonatkozó valamennyi érvényes mentességet törölni kell.

A nyilvántartásba vevő államot és a jármű rendszámát csak a megszűnésre vonatkozó csoportos nyilatkozat mellékletében kell feltüntetni.

Benyújtási lehetőségek

a) elektronikus formában kitöltött, PDF formátumú űrlap, elektronikus aláírással, amely – egy külön jogszabály szerint – sajátkezű aláírásnak felel meg

b) a kitöltött .PDF űrlap hitelesített aláírással ellátott, papír alapú űrlapra történő átalakítása a Czech Point (Cseh Pont) megjelölésű hivatalos helyeken,

 • papír alapon, hitelesített aláírással, a következő címre: Státní fond dopravní infrastruktury (Állami Közlekedési Infrastruktúra Alap), Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, Cseh Köztársaság

Csoportos benyújtás kizárólag elektronikus formában küldhető el.

A különböző benyújtási lehetőségekkel kapcsolatosan a XI. cikkben Fizetési feltételek található további információ.

Amit még érdemes tudni

Az e-mailben elküldött nyilatkozat kitöltött és aláírt, papírról szkennelt változata még abban az esetben sem felel meg az engedélyezett átalakítás követelményeinek, ha az kérelem hitelesített aláírással van ellátva.

A nyilatkozatban szereplő kérelmező (bejelentő) mindig természetes személy, jogi személy nevét ne töltse ki!

Jogi személy által, adatfiókon keresztül történő benyújtás esetén, a kérelmezőnek (bejelentőnek) a vállalat törvényes képviselőjének kell lennie.

Hatóságnak minősülő jogi személy adatfiókján keresztül történő benyújtás esetén, a kérelmező (bejelentő) minősített elektronikus aláírását és az időbélyegzőt is csatolni kell a kérelemhez.

A Cseh Köztársaságban nyilvántartásba vett járművek automatikusan mentesülnek

 • Kizárólag elektromos vagy hidrogénüzemű járművek.
 • A közutakról szóló 13/1997. sz. törvény 20a. szakasza értelmében, útdíjköteles útszakaszok Cseh Köztársaságban külön jogszabály alapján kiállított ZTP-kártyával vagy ZTP/P-kártyával rendelkező súlyosan fogyatékos személyeket szállító közúti gépjárművek általi használatáért nem kell útdíjat fizetni, ha a közúti gépjármű üzemeltetője maga a fogyatékos személy vagy egy hozzá közel álló személy. Így útdíjmentességre nem jogosult a ZTP vagy ZTP/P kártya birtokosa, akkor, ha, például, egy barátja vagy szomszédja szállítja őt a járművével.
 • A szülői gondozásban lévő, rákos megbetegedésekre vagy hemablasztózisra kezelt gyermekeket szállító járművek. Közúti ellenőrzés során elegendő felmutatni az orvosi jelentést vagy az egészségügyi létesítmény által kiállított egyéb igazolást.
 • Különleges rendszámú és történelmi jármű engedéllyel rendelkező történelmi járművek.
A díjfizetési kötelezettség alól felmentett valamennyi jármű teljes listáját a Tt. 13/1997. számú, 2020. 01. 01-től hatályos törvényében találja.

A Cseh Köztársaságban nyilvántartásba vett járművek mentesítése a bejelentés után

 • Fogyatékossággal élő emberek számára fenntartott otthonok által üzemeltetett gépjárművek, amennyiben az ilyen személyek szállítására szolgálnak.

Külföldön nyilvántartásba vett járművek mentesítése a bejelentés után

 • Kizárólag elektromos vagy hidrogénüzemű járművek.

Legyen kapcsolatban velünk a közösségi hálókon keresztül is