Megvásárolt matrica visszaváltási lehetőségei

Hibázott az elektronikus matrica vásárlásakor? Az alábbiakban ismertetett esetekben kérheti a díj visszatérítését.

A megvásárolt matrica árának visszatérítését a következő okok miatt lehet kérni:

Amennyiben Ön kétszer vásárolt matricát ugyanarra a járműre, és a megvásárolt matricák érvényessége teljesen vagy részben átfedésben van, kérheti az egyik matrica visszatérítését.

Amennyiben két azonos típusú - például két, éves - matricáról van szó, kérheti a későbbi érvényességi kezdettel rendelkező matrica visszatérítését, amennyiben a későbbi érvényességi kezdettel rendelkező matrica érvényessége még nem járt le.

Amennyiben két különböző típusú - például egy éves és egy tíznapos - matricáról van szó, csak a tíznapos matrica visszatérítését kérheti, és csak a Fizetési feltételekben meghatározott esetekben.

Csatolja a visszatérítési igénnyel benyújtott, mindkét (vagy az összes) matrica nyugtájának másolatát.

Amennyiben véletlenül nem létező rendszámhoz vásárolt matricát, visszatérítést igényelhet.

Amennyiben egy adott matrica esetében nyilvántartásba vevő államként „CZ” került kitöltésre, a rendszám nem létezésének ellenőrzését elvégezzük Ön helyett. Ebben az esetben csak a nyugta másolatát kell csatolnia a kérelemhez.

Amennyiben a matricánál nyilvántartásba vevő államként nem „CZ” került megjelölésre, a fizetési bizonylat másolatán kívül kérjük, csatolja a kérelemhez az állam, a biztosító vagy más intézmény járműnyilvántartásának kivonatát - a nyilvántartásba vevő államként feltüntetett állam vonatkozó jogszabályai szerint - cseh nyelvű hivatalos fordítással (kivéve a Szlovák Köztársaságot), amely bizonyítja a kérdéses jármű nem létezését, kivéve a Fizetési feltételekben felsorolt nyilvántartásba vevő államokat.

Visszatérítés abban az esetben igényelhető, ha az autópálya-matrica vásárlásánál tévedésből rossz nyilvántartásba vevő országot adott meg.

Csatolja a kérelemhez a nyugta és azon jármű forgalmi engedélyének másolatát, amelyre a matricát megvásárolták vásárolni, ezzel bizonyítható a nyilvántartásba vevő állam megadásában vétett hibát.

Amennyiben Ön mentességet élvező járműre, például elektromos autóra vásárolt matricát, visszatérítést igényelhet.

A kérvényhez csatolja a nyugta és a forgalmi engedély, vagy más, a jármű mentességét igazoló dokumentum másolatát.

Amennyiben Ön olyan járműre - például 3,5 tonna feletti járműre, motorkerékpárra vagy pótkocsira - vásárolt matricát, amelyre nem vonatkozik az időalapú díjfizetés kötelezettsége, visszatérítést igényelhet.

A kérvényhez csatolni kell a nyugta és a forgalmi engedély, vagy más, olyan dokumentum másolatát, amely igazolja, hogy a járműre nem vonatkozik az időalapú díjfizetés kötelezettsége.

Amennyiben Öko-árra jogosult járműre vásároltak teljes összegű matricát, , kérheti az árkülönbözet visszatérítését.

A kérvényhez csatolja a nyugta és a forgalmi engedély, vagy a jármű Öko-árra való jogosultságát igazoló egyéb dokumentum másolatát.

Amennyiben Öko-árra nem jogosult járműre vásároltak Öko-áron matricát, csak abban az esetben kérvényezhet visszatérítést, ha ugyanarra a járműre ugyanarra az időszakra teljes árú matricát is vásárolt.

Kérjük, csatolja a kérelemhez mindkét nyugta másolatát.

Amennyiben a közúti járműnyilvántartásban szereplő helytelen vagy hiányos adatok alapján vásároltak autópálya matricát, először az adatokat kell módosíttatnia valamelyik kibővített hatáskörű település önkormányzati hivatalában.További információk itt találhatók.

Ezt követően az 1-7. pontok alapján visszatérítést igényelhet.

Kérelmét A megfizetett idődíj visszatérítése iránti kérelem űrlap kitöltésével nyújthatja be. Az egyes esetekre vonatkozó kötelező mellékleteket a fentiekben határoztuk meg. A kérelem a matrica megvásárlásától számított három éven belül nyújtható be, hacsak a Fizetési feltételek másként nem rendelkeznek.

A visszafizetés egyes indokairól, beleértve a kötelező mellékletek listáját is, a XV. cikkben talál bővebb információt. Fizetési feltételek.

Az idődíj visszatérítés kérelem intézéséért 75 CZK kezelési költséget számítunk fel.

A Cseh Köztársaságban vagy a SEPA-országokban vezetett bankszámlákról teljesített fizetések visszatérítése esetén a megbízás teljesítéséért a kezelési költségen felül nem kell további díjat fizetni, kivéve a „külföldiként” vezetett fizetéseket. A SEPA-országokba irányuló külföldi visszatérítésekért 450 CZK végrehajtási díjat kell fizetni.

A külföldi, SEPA-országokon kívüli bankszámlákról fizetési megbízással teljesített fizetések visszatérítésének végrehajtási díja 150 CZK.

Beküldési lehetőségek

 1. 1

  ws5mh9w adatfiókba

 2. 2

  e-mailben a következő címre: epodatelna@edalnice.cz

 3. 3

  papír alapon, a következő címre: Státní fond dopravní infrastruktury (Állami Közlekedési Infrastruktúra Alap), Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, Cseh Köztársaság

Csoportos benyújtás csak elektronikus formában küldhető el.

A kérelemben szereplő kérelmező (bejelentő) mindig természetes személy, jogi személy nevét ne töltse ki!

Bővebb, a különböző benyújtási lehetőségekkel kapcsolatos információkat a XI. cikkben talál. Fizetési feltételek.

Jó tudni

A fizetési visszaigazolást elektronikusan, .PDF formátumban küldtük el Önnek, a webáruházban történő vásárláskor megadott e-mail címre, vagy papíralapon adtuk át, ha értékesítési ponton/önkiszolgáló kioszkban vásárolt.

A matrica készpénzes, értékesítési ponton történő vásárlása esetén, a kérelemben adja meg bankszámlaszámát, amelyre a pénzt vissza lehet fizetni. A többi esetben a pénzeszközök visszatérítése ugyanúgy történik, mint a matrica kifizetése.

Csoportos visszatérítési lehetőségek a megvásárolt matricákra

Csoportos kérelem csak akkor nyújtható be, ha az összes felsorolt matrica esetében ugyanazt az okot adják meg.

Csoportos kérelemhez a következőket kell benyújtani:

 • kitöltött Kérelem megfizetett idődíj visszatérítésére űrlap
 • kitöltött Melléklet megfizetett idődíj visszatérítése iránti csoportos kérelemhez
 • kötelező mellékletek

A nyilvántartásba vevő államot és a jármű rendszámát csak a csoportos kérelem mellékletében kell feltüntetni.

Csoportos kérelem esetén a 75 CZK kezelési díj minden egyes visszatérítés tárgyát képező matrica esetében levonásra kerül.

A visszafizetés egyes indokairól, beleértve a kötelező mellékletek listáját is, a XV. cikkben talál bővebb információt. Fizetési feltételek.

Legyen kapcsolatban velünk a közösségi hálókon keresztül is