Definice pojmů

Na tomto webu používáme zjednodušující vyjádření pro složité legislativní obraty tak, aby bylo vše jasné a srozumitelné. Níže uvádíme přehled všech užitých výrazů a přidáváme k nim ekvivalent, který je přesně uveden v zákoně.

Potřebujete vědět, jak je to správně podle zákona?

Na celém webu edalnice.cz používáme neformální pojmy a názvy, díky kterým je obsah dobře čitelný, ale které přesně neodpovídají tomu, co říká zákon. Pokud byste si chtěli přečíst úplné znění zákona, v sekci Ke stažení a odkazy naleznete zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to jak ve znění platném do konce roku 2020, tak i text, který nabude účinnosti 1. 1. 2021.

pc_edit
Elektronická dálniční známka
Uhrazený časový poplatek pro dobu užívání zpoplatněné pozemní komunikace dle § 21 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
Koupit elektronickou dálniční známku
Uhradit časový poplatek dle § 21a odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
Platnost elektronické dálniční známky
Časové období jednoho roku, 30 dní nebo 10 dní, na které byla provedena úhrada časového poplatku dle § 21 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
Distributor/dodavatel
Osoba pověřená Státním fondem dopravní infrastruktury k výběru časového poplatku dle § 21a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
Informační systém elektronické dálniční známky
Informační systém evidence vozidel v systému časového zpoplatnění, ve kterém po uhrazení časového poplatku ve vztahu ke konkrétnímu vozidlu bude proveden záznam o provedené úhradě časového poplatku k tomuto vozidlu.
Osvobození
Silniční motorová vozidla osvobozená od úhrady časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace dle § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
Vozidlo
Silniční motorové vozidlo nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny dle § 21 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
Eko cena
Výše časového poplatku, jde-li o vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem dle § 21 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
E-shop
Nástroj dálkového přístupu při úhradě časového poplatku bezhotovostním převodem z účtu vedeného poskytovatelem platebních služeb na příslušný účet Státního fondu dopravní infrastruktury dle § 21a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
Obchodní místo
Určené místo, kde lze uhradit časový poplatek v hotovosti nebo bezhotovostním převodem dle § 21a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
Samoobslužný kiosek
Samoobslužné obchodní místo umožňující úhradu časového poplatku bezhotovostním převodem.
Zpoplatněné úseky dálnic
Zpoplatněné pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému zpoplatnění dle § 20 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
Potvrzení
Potvrzení o úhradě časového poplatku z evidence vozidel v systému časového zpoplatnění dle § 21a odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
SPZ
Státní poznávací značka.